Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

För vårdpersonal

Primärvården eller brännskadecentrums patient?

En brännskada ska alltid bedömas om den är epidermal, ytlig dermal, djup dermal eller fullhudsskada. Epidermala och ytliga dermala skador ska läka inom två veckor och kan således skötas av primärvården. Om patienten ska remitteras till oss önskas informativ remiss.

Vad ska remissen innehålla?

En informativ remiss ger oss möjligheten till ett bättre omhändertagande.

  • Vi ser gärna att lokalisation, storlek, grad av skada samt händelseförlopp anges.
  • Bifoga gärna foto.
  • Ange vilken typ av förband som är applicerat.
  • För att vi lättare ska kunna komma i kontakt med patienten så önskas också ett aktuellt telefonnummer.

Tillvägagångsätt

Blåsor

Vår rekommendation är att avlägsna blåsor, hela som sammanfallna, beakta att detta kommer orsaka smärta hos patienten! Om ingen möjlighet finns till smärtlindring är det bättre att låta blåsorna vara kvar och remittera patienten till brännskadecentrum för vidare handläggning.

Smärtlindring

Rengöring orsakar smärta som måste behandlas. Lokalbedövning av sårbädden kan ske med Xylocain gel som appliceras på sårbädden. Låt verka i fem minuter före rengöring. Vid appliceringen kan patienten uppleva en kall, svidande känsla som snabbt försvinner. Det är viktigt att patienten har en optimal smärtlindring mellan förbandsbytena. Paracetamol som förstahands alternativ och kan kompletteras med Ibuprofen, allt enligt förpackningsanvisningen. Om otillräcklig effekt fungerar opioidanalgetia i form av Oxycodone utmärkt. Har patienten detta kan det vara effektfullt att patienten intar detta 60 minuter före omläggningen. Citodon undanbedes då preparatet visat sig ha dålig effekt på skador av denna typ.

Oro och rädsla

Avledning av oro och rädsla är minst lika viktigt som smärtlindring vid procedurrelaterad smärta hos både barn och vuxna. Såpbubblor och film (Ipad och mobil) är bra icke farmakologiska alternativ. Mer information finns under rubrik "för dig som är patient"

Rengöring

Det är bara rena sår som läker vilket gäller även brännskador. Sårrengöring är därför av stor betydelse. Förebygg smärta, rengör med kroppstempererat vatten och tvål. NaCl är ett dyrt och kallt alternativ som orsakar vasokonstriktion. Bedöm skadans djup. Fotografera om möjligt.

Förband

Initialt rekommenderas polyuretanskumförband. Det finns en mängd av dessa då detta är den största förbandsgruppen. Fördelen med dessa förband är att de absorberar vätska och är därmed enkelt att applicera, går enkelt att avlägsna då det inte fastnar i sårbädden och att förbandsbyte kan ske var femte till sjunde dag. Då såret når proliferationsfasen, det vill säga ny bildningsfas. Efter cirka sju dagar kan ett tunnare polyuretanskum eller sårbäddsskydd i form av Mepitel användas. Mepitel går enkelt att avlägsna då det inte fastnar i sårbädden. Förbandet kan sitta upp till 14 dagar men det kliniska tillståndet styr. Salvkompresser rekommenderas enbart då patienten ska till brännskadecentrum inom 24 timmar.

Fixering av förband

Undvik tejp för det gör ont att ta bort! I stället rekommenderar vi självhäftande lindor eller tubbandage. Det finns också olika typer av fixationskläder som vi starkt rekommenderar som t ex bilden nedan.

Antibiotika

Initialt befinner sig patienten i inflammationsfasen vilket innebär att såret vätskar rikligt, ömmar, är svullet och har röda kanter som är proportionerliga, sett till skadan. Dessa symtom ska inte förväxlas med infektion. Antibiotika ska ordineras då patienten har feber och visar röda sårkanter som är oproportionerliga, sett till skadan.

Stelkrampsvaccination

Efter en brännskada har man en större risk att få stelkrampsinfektion. Därför är det viktigt att vara vaccinerad mot stelkramp. De flesta som är födda och uppvuxna i Sverige har blivit vaccinerade mot stelkramp som barn. Om det är mer än 20 år sedan man senast blev vaccinerad kan man behöva förnya sin vaccination.

Konsultation

Kan ske via brännskadecentrums mottagning, 018-611 04 75.

Om brännskadan inte läker

En ytlig, okomplicerad brännskada ska läka inom två veckor. Har den inte gjort det ska brännskadecentrum konsulteras.

Kosten

Det är viktigt med en bra kost för att såret ska läka på bästa sätt och minska risken för komplikationer. Sårläkning tar mycket energi från kroppen och proteiner är viktiga byggstenar i återuppbyggnaden av huden.

Vi rekommenderar mat som innehåller mycket proteiner, så som ägg och kött. Det är även viktigt att patienten får i sig c-vitaminer, vilket finns i kiwi, citrusfrukter, blåbär och nypon.

 

Länkar och litteratur

Litteraturförslag
Sårbehandling - Katalog över sårprodukter (ges ut varje år)

Sår av Christina Lindholm

Wound Management: Principles and Practices 3rd Edition av Betsy A. Myers