Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Remissmall - ätstörningsenheten för vuxna

Här hittar du som remittent information kring remittering till ätstörningsenheten för vuxna.

Lindrig ätstörning 

Enligt överenskommelse mellan primärvården och psykiatrin ska patienter med lindrig ätstörning behandlas i primärvården. Försök bör göras med psykologisk behandling och adekvat medicinering i primärvårdens regi. Vi rekommenderar att tillsammans med patienten arbeta med boken “Att övervinna hetsätning” av Cristopher Fairburn.  

Medelsvår till svår ätstörning 

I remiss till ätstörningsenheten för vuxna bör ingå: information om aktuella symptom, problematik och funktionsnedsättning under de senaste tre månaderna. Remissen bör också inkludera aktuellt BMI, viktutveckling senaste tre månaderna, aktuella labbprover, gärna EKG, frekvens av kompensatoriskt beteende och övergripande om patientens ätbeteende.