Urolog­mottagningen för barn och ungdom

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 39 65

Telefontider
Mån - Fre 8-8.45

Besök oss

Öppettider
Mån - Tor 8-16
Fredagar 8-12

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 95/96, 1 trappa

 Hitta till ingång

Vi träffar barn och föräldrar och gör undersökningar, ger information om operation samt följer upp efter operationen. Vi behandlar missbildningar och sjukdomar i urinvägar och könsorgan ofta redan från det man är nyfödd och vi träffar också barn med tumörer i njurar och urinvägar.

Hos oss bedömer vi om barnen behöver opereras för svåra missbildningar. Man kan operera både för att få både en bra funktion och förbättrat utseende. Många av våra patienter är pojkar med urinrörets mynning på undersidan av penis(hypospadi) och barn med blåstömningsrubbningar.

Inför ditt besök

Inför besöket på Urologmottagningen för barn och ungdom skickar vi tillsammans med kallelsen många gånger listor som vi vill att ni fyller i. Detta för att vi och ni ska få en bra uppfattning om barnets "kissvanor" vilket är av stor betydelse för vilken behandling som passar ert barn bäst. Listorna kan kännas besvärliga att fylla i men de är verkligen av stort värde för att det ska kunna göras en bra bedömning av situationen.

Det finns olika typer av listor:

  • Veckoschema där man fyller i med kryss hur ofta barnet kissar.
  • Veckoschema där man fyller i hur ofta barnet kissar samt hur ofta urinläckage förekommer.
  • Lista för mätning av urinvolym och vätskeintag samt vägning av inkontinensskydd.

I samband med besöket görs ofta en flödesmätning och resturinkontroll. Inför detta är det bra om barnet har druckit lite extra och är kissnödig för att kunna göra flödesmätningen.
Flödesmätningen går till så att barnet får kissa på en specialtoalett som mäter urinvolym och urinflödeshastighet, vilket ger bra information om till exempel det är trångt för urinen att komma ut. Efter att barnet har kissat på flödesmätartoaletten kontrollerar vi med ultraljudskamera på magen över urinblåsan om den är tom.

Våra undersökningar

Vi som arbetar här

Här arbetar barnurologer och uroterapeuter. Vi träffar barn- och ungdomar upp till 15 år som har fått en remiss till oss.

Uroterapeuten hjälper till vid problem som inkontinens och upprepade urinvägsinfektioner. Barnet får lära sig att lyssna på kroppens signaler och tömma blåsan regelbundet och fullständigt. Uroterapeuten gör även urinblåseundersökningar, cystometri, samt tränar barn på att ”kissa” med kateter och hjälper till med hjälpmedelsförskrivning av katetrar och inkontinensprodukter.

Våra samarbeten

På barnsjukhuset finns en grupp som utreder patienter med oklar könstillhörighet. Där ingår våra barnurologer och andra läkare från klinisk genetik och de som arbetar med hormon- och ämnesomsättningssjukdomar. Vi har mycket kontakt med neurohabiliteringsteamet till exempel för barn med ryggmärgsbråck. Ungdomar hanterar vi i samarbete med de urologer och gynekologer som undersöker vuxna. Ungdomsurologi brukar kallas för adolescensurologi.