Strålbehandlings­avdelningen

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 55 22

Besök oss

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 101, sv

 Hitta till ingång

Hos oss förbereds och behandlas cirka 100 patienter varje dag. Vi strålbehandlar alla slags tumörsjukdomar hos både barn och vuxna. Varje patient har en individuellt anpassad behandling och kommer till oss allt ifrån ett tillfälle upp till sju veckor.

Det finns två huvudtyper av strålbehandling: extern och intern. Vid extern strålbehandling befinner sig strålkällan utanför patientens kropp. Den vanligaste typen av extern strålbehandling utförs med hjälp av så kallade linjäracceleratorer, som producerar foton- och elektronstrålning. En annan variant av extern behandling är protonstrålning.

Vid intern strålbehandling, så kallad brachyterapi, placeras radioaktiva preparat inuti eller i direkt kontakt med det organ som skall behandlas.

På strålbehandlingen finns ett flertal olika yrkesgrupper representerade. Onkologer, onkologisjuksköterskor, undersköterskor, ingenjörer och sjukhusfysiker arbetar tillsammans i ett nära samarbete.

Olika typer av strålbehandlingar

Brachyterapi - intern strålbehandling

Brachyterapi är strålbehandling med kort räckvidd och innebär att en strålkälla placeras mycket nära eller inuti tumören. Beroende på vilket organ som behandlas kan stålkällan läggas in via tunn slang, nål eller stav.

Brachyterapins stora fördel är att man kan ge en hög ståldos till tumören men ändå hålla nere stråldosen till omgivande organ.

Brachyterapi används idag främst vid cancer i prostata, ändtarm och livmoderhals samt vid vissa typer av lung- och matstrupscancer. Behandlingen kan kombineras med yttre extern strålbehandling.

Externa strålbehandling

Extern strålbehandling är den vanligast förekommande typen av strålbehandling. I normalfallet får patienten komma in dagtid för ett flertal kortare behandlingar. De apparater som används kallas linjäracceleratorer. De kan användas vid alla typer av cancer och verkar genom att utstråla fotoner eller elektroner med hög energi. Strålningen kan i många fall slå ut all tumörvävnad utan att orsaka bestående skador på frisk vävnad intill behandlings-området.

Inför strålbehandlingen görs en individuell planering som varierar beroende på vilken typ av cancer det handlar om. Här ingår ett besök på datortomografen, en apparat som tar röntgenbilder och ger information om hur behandlingen bör läggas upp. Med hjälp av bilderna ritas behandlingsområdet upp och därefter beräknas lämplig stråldos inför kommande behandling.

Protonstrålning

All protonstrålningsbehandling utförs sedan 2015 av Skandionkliniken, ett nationellt protonterapicentrum.

Här kan du läsa mer om protonstrålningsbehandling: