Öron- näs- och halsavdelningen 85 F1

1177

1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

0186115345

Besök oss

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 85, 4 trappor

 Hitta till ingång

Öron-, näs- och halsavdelningen är klinikens slutenvårdsavdelning. Den är belägen på avdelning 85 F, ingång 85 och fyra trappor upp.

Avdelningen har 15 vårdplatser varav 4 är avsedda för barn. Det finns två enkelrum och resterande är tvåbäddsrum. För barn går det bra att en förälder sover kvar. Det är svårt att fler sover över eftersom det kan behövas platser akut då avdelningen har intag dygnet runt. Mat för anhöriga kan beställas på avdelningen eller inhandlas vid ingång 70. Det går tyvärr inte förvara mat på avdelningen. Besökstiderna är fria. 

I uppdraget finns en jourmottagning mellan kl 16.45 till kl 07.15. Den är bemannad med läkare och omvårdnadspersonal som nu finns inne på avdelningen. Ca 40% av verksamheten är relaterat till jourverksamheten. Dagtid hänvisas patienterna till öronmottagningen.

Vården är mycket varierande, från krupp, scopier, borttagning av halsmandlar och näsblödning till avancerad cancerkirurgi - mikrovasculär lambå.

Öron-, näs- och halsavdelningen har patienter i alla åldrar och vårdtiden varierar mellan allt från mindre än ett dygn till längre vårdtid. Det är dels planerad kirurgi och dels akut kirurgi och infektionsbesvär.

Avdelningens specialitet är att vårda patienter med trakeostomi och som har laryngoectomerats men även att utbilda personal inom sjukhuset, kommunen och ibland privata vårdgivare i trak-vård på KTC.

Upptagningsområdet är Uppsala län men patienterna kan komma från hela landet och även från andra länder.

På avdelningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare, avdelningschef, gruppledare, sjukgymnast, dietist och vårdutvecklare. Det finns ett nära samarbete med otokirurgi och CI-teamet. Kliniken samarbetar också med plastikkirurg- och ögonavdelningarna.