Tumbasartros

Tumbasartros är en förslitning i tummens basled (TMC eller CMC-I, trapezio-metakarpalleden). Detta leder ofta till värk och en kraftnedsättning i pincettgreppet mellan tumme och pekfinger.

Vad är orsaken?

Artrosen kan vara ärftlig. Leden är utsatt för stor belastning och kan då ge upphov till "förslitning".

Vilka drabbas?

Tumbasartros drabbar främst kvinnor över 55 år (ungefär 20 %), men det är inte heller någon ovanlig sjukdom vid lägre ålder eller hos män. Det går inte att visa att vissa yrkesgrupper drabbas oftare eller tidigare av tumbasartros.

Vad kan du göra?

Undvika ensidig belastning av tumbasleden. Köp en stödortos (förband) för att avlasta leden. Antiinflammatoriska läkemedel kan ha bra effekt och ge symptomlindring.

Vad kan husläkaren göra?

Man kan rekommendera medicinering eller kortisoninjektion och även en remiss till arbetsterapeut inom primärvården. Om detta inte hjälper och din livskvalitet är påverkad finns möjlighet till operation. I dessa fall får du en remiss till ortoped eller handkirurg som får ta ställning till eventuell operation.

Vad kan sjukgymnasten eller arbetsterapeuten göra?

Arbetsterapeuten inom primärvården kan hjälpa till att prova ut ett välanpassat stödbandage kring tumbasen. Information om ergonometriska principer för ledbesparande arbetsteknik, till exempel hushållsarbete, är viktigt.

Vad kan en specialist göra?

Det finns flera olika operationsmetoder.  Operationen sker vanligtvis i lokalbedövning av hela armen. Smärta är vanlig de närmaste dagarna efter ingreppet. Efter operationen måste tummen och handleden vara gipsad under 4–6 veckor. När man tagit bort gipset får man kontakt med sjukgymnast eller arbetsterapeut för hjälp med träning. Oftast krävs sjukskrivningstid på minst 3 månader, ibland upp till 6 månader innan man kan återuppta sitt arbete.

Vilket resultat kan förväntas efter behandling?

Av de patienter som opereras blir ca 80-85 % nöjda med ingreppet. Ungefär 15 % upplever ingen förbättring efter operation, orsaken till detta är inte klar. En förklaring kan vara att intilliggande leder också uppvisar förslitning och därigenom kvarstår besvären. Sällsynta komplikationer är infektion och övergående känselnedsättnig över operationsområdet. Kraftnedsättning i tum-pekfingergreppet är vanlig och är oftast bestående.

Läs mer