Triggerfinger

Triggerfinger är en låsning då ett finger eller tummen fastnar i böjt läge alternativt endast med svårighet kan sträckas och då med smärta. Fingret kan dock sträckas med hjälp av andra handen. 

Det är också vanligt att man är öm över senskidan i nivå med knogen på handflatesidan. Smärtan kan också kännas vid första fingerleden. Tummen och därefter ring-, lång- och lillfingret är de fingrar som vanligen drabbas.

Vad är orsaken?

Orsaken är oklar men symptomen har sin förklaring i anatomin. Senskidan som omger böjsenorna är på vissa nivåer förstärkta med tvärgående fibrösa band = annularligament. Dessa har till uppgift att fästa böjsenorna mot skelettet. I senskidan är det trångt och svullnad orsakad av inflammation, förtjockning av senan eller reumatiska förändringar kan ge upphov till triggerfinger.

Triggertumme kan vara medfödd och barnet kan då inte sträcka tummen.

Vilka drabbas?

Alla kan drabbas. Vanligast är sjukdomen hos för övrigt friska medelålders kvinnor. Den förekommer 2–6 gånger oftare hos kvinnor än hos män. Triggerfinger drabbar i högre frekvens diabetiker och reumatiker.

Vad kan du göra?

Ibland kan man få det av tillfällig överansträngning. I dessa fall kan det löna sig med vila då det kan läka ut spontant. Det kan även löna sig att prova med antiinflammatorisk medicin.

Vad kan husläkaren göra?

Husläkaren kan ge en kortisoninjektion som man upprepar en till två gånger med sex veckors mellanrum. Om inte detta hjälper kan husläkaren skicka en remiss till oss.

Vad kan sjukgymnasten eller arbetsterapeuten göra?

Många får lindring genom att använda ortos och senglidningsövningar. Därför är vår behandling mest inriktad mot kirurgi eller kortison.

Vad kan en specialist göra?

Om kortisonbehandling inte hjäper så rekommenderas kirurgi. Ingreppet sker i lokalbedövning och i blodtomt fält, vilket innebär att man lindar armen och tömmer denna på blod och därefter pumpar upp en blodtrycksmanschett på överarmen som får sitta på under ingreppet. Blodtrycksmanschetten kan upplevas som besvärande men ingreppet tar endast cirka 15 minuter.

Stygnen kan tas efter 2 veckor på din vårdcentral.

Man bör undvika tungt arbete efter operationen och de första dagarna efter operationen bör man hålla handen högt. Sjukskrivningtiden brukar vara en till tre veckor beroende på vilket arbete man har.

Vilket resultat kan förväntas efter behandling?

Resultat av kortisoninjektion kan vara mycket goda men har ibland bara övergående effekt. Prognos är bättre efter sprutbehandling med kortison om symptomen inte varit längre än några månader och bara ett enstaka finger är drabbat. God effekt av kortison uppnås i ca 80 % av fallen.

Resultat efter kirurgi är ofta mycket gott med få återfall, något sämre vid triggerfinger hos diabetiker och reumatiker. Själva såret läker på 14 dagar men det tar flera månader innan ärret mjuknat och bleknat. Ärret försvinner inte helt.

Läs mer