Frågor & svar

Här hittar du vanliga frågor och svar för dig som behandlas för prostatacancer.


Vad betyder de olika orden och namnen på undersökningarna?

Se ordlistan nedan för en kort förklaring av vissa vanliga ord och undersökningar:

PSA
Prostata Specifikt Antigen är ett ämne som bildas i prostatan och finns i blodet hos alla män. Vid prostatacancer stiger PSA-värdet. PSA-värdet är även förhöjt vid godartad prostata förstoring. Vid prostatacancer mäts värdet för att se effekten av olika behandlingar och hur sjukdomen utvecklas.

TRUL
Trans Rektalt Ultra Ljud. Ultraljudsundersökning av prostatan via ändtarmen.

Biopsi
Ett vävnadsprov som tas ut ur kroppen. Provet undersöks sedan i mikroskop av en patologläkare.

Gleasonscore
Om patologläkaren tittat på vävnadsprovet och hittat cancerceller anges två tal mellan ett och fem som säger något om cancerns allvarlighetsgrad. Värdet 3 + 3 = 6 är vanligtvis det lägsta värde som anges och 5 + 5 = 10 är den allvarligaste formen.

Metastas
Dottertumör. Vid prostatacancer oftast i lymfkörtlar och/eller skelett.

MR
Magnet Resonans-undersökning (görs på röntgenavdelningen). Mjukdelar och skelett undersöks.

Skelettröntgen
Olika typer av röntgenundersökningar som utförs för att kontrollera om prostatacancern spridit sig till skelettet.

Hur ska jag komma ihåg att fråga allt jag vill veta?

Skriv gärna ner dina frågor innan besöket. Fler frågor kommer att dyka upp under besöket och det är lätt att glömma bort de frågor du har planerat att ställa. Bra information är viktig för din trygghet och vårt mål är att du ska känna dig trygg.

Får jag ha med anhörig eller vän?

Självklart får du ta med dig någon. Ofta är det bra att var två vid besöket då all information kan vara svår att komma ihåg. Det är dock inte självklart att din anhörig/vän får vara med i undersökningsrummet, det beror på vilken undersökningen du ska utföra och hur situationen ser ut.

Kommer jag att träffa samma läkare vid nästa besök?

Vi eftersträvar, men kan inte garantera, kontinuitet i läkarkontakten. Vi för en löpande dialog i läkargruppen för att säkerställa att utredning och behandling sker på ett högkvalitativt sätt. Den läkare du möter är inläst på din situation och ska vid osäkerhet ha diskuterat ert möte med kollegor inför besöket.

Vad avgör vilken behandling jag får för min sjukdom?

Vi strävar efter att ge en individualiserad behandling till varje patient utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Varje person är unik och justeringar kan behöva göras när det gäller preparatval och doser med hänsyn till din situation.

Vilken påverkan har behandlingen på sexlivet?

Alla behandlingar för prostatacancer kan påverka sexlivet. Det är bra att i förväg vara beredd på vad du kan förvänta sig. För de allra flesta är det svårt att ha ett bra sexliv och påverkan på den sexuella lusten och sexuella förmågan beror på vilken behandling du genomgått.

Vad säger jag till mina barn?

Att ha en allvarligt sjuk förälder, mor- eller farförälder eller ett syskon ger upphov till oro, ångest och många frågor. Samtidigt påverkas hela familjen både känslomässigt och praktiskt. Låt dina barn vara med i det som händer under sjukdomstiden så blir det lättare för dem att hantera situationen.

Tala rakt och enkelt. Information bör även lämnas till de miljöer där barnen vistas, t.ex. förskola och skola. Prata med barnet när du själv orkar eller be en frisk närstående. Förbered dig gärna genom att söka information i broschyrer, böcker eller på internet t.ex. Cancerfondens webbsida, 1177 eller Näracancer.se.

Du är välkommen att ta med barnen och visa för dem vad du gör och hur du har det på sjukhuset.

Hur länge måste jag strålbehandlas? Hur fungerar det?

Läs mer om de olika metoderna för strålbehandling.

Var ska jag parkera?

I det nybyggda parkeringsgaraget brukar det finnas plats. Här kan du läsa mer om parkeringar på sjukhusområdet.

Vad gäller vid sjukresor inom länet?

Landstinget ersätter resor till vårdinrättningar för dig som är länsbo och behöver sjukvård inom länet. Du får själv stå för en del av dina kostnader, den så kallade egenavgiften. Den varierar beroende på vilket färdsätt du använder.

Sjukresebussarna är till för alla som ska besöka sjukvård. Resan är gratis. Plats på sjukresebussarna ska beställas via beställningscentralen, tfn 0771-99 90 00, senast dagen före avresan, tidigast 14 dagar före planerat besök. Du måste kunna visa upp en kallelse vid påstigning. Bussarna stannar vid och avgår från ingång 85, Akademiska sjukhuset.

Vilka är reglerna för sjukresor från ett annat landsting?

Varje landsting eller region bestämmer vilka resor som ska ersättas. Läs mer om vad som gäller i ditt landsting eller region på 1177.se.

Var kan jag bo? Finns det patienthotell för mig och mina anhöriga?

Om du behöver närhet till vård, och behandling eller rehabilitering på Akademiska sjukhuset men inte behöver vara inneliggande, har du möjlighet att bo på hotell i närheten av sjukhuset. Det är personalen på din vård- eller behandlingsavdelning som beslutar om du kan bo på hotell. Det är också personalen som bokar ditt hotellrum.

Att bo på hotellet är kostnadsfritt för dig som är patient om du har ett beslut om hotellboende från din vård- eller behandlingsavdelning. Även närstående kan bo på hotellet, men de får då betala vistelsen själva.

Det finns flera patienthotell i närheten av Akademiska sjukhuset. Läs mer.