Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom uppstår när det blir ett tryck på medianusnerven i karpaltunneln i handleden. Tidiga symptom är domningar nattetid i tumme, pek- lång- eller ringfinger. Senare utvecklas symptomen till återkommande eller konstanta domningar och stickningar i fingrarna även dagtid, med tillägg av svaghet och fumlighet i handen. I sena stadier tillkommer värk.

Vad är orsaken?

Medianusnerven försörjer tumme, pek-, lång- och halva ringfingret med känsel. Motoriskt försörjer den de flesta av tummens muskler i thenarregionen. Över handleden förlöper nerven i en tunnel som bildas av handlovsbenen och ett tvärgående ledband. I karpaltunneln går även nio böjsenor till handens fingrar. Vid ökning av vävnadsvolymen i karpaltunneln blir det trångt och nerven utsätts för tryck. Orsaker till detta kan vara tenosynovit, vätskeretention (graviditet) eller blödning vid trauma. Även deformitet efter en fraktur kan ge ett tryck på nerven.

Vilka drabbas?

Karpaltunnelsyndrom uppstår vanligen hos kvinnor i 40–60-årsåldern. Gravida kan få symtomet på grund av en vätskeretention, men symtomen brukar gå över efter förlossningen. Andra orsaker till att karpaltunnelsymptom kan uppkomma är efter hårt manuellt arbete eller vid arbete med vibrerande handverktyg. Sköldkörtelsjukdom, diabetes och reumatisk sjukdom leder ibland till karpaltunnelsyndrom.

Vad kan du göra?

I början är besvären värst på natten, då handen svullnar av att man inte rör fingrarna. En handledsskena på natten kan lindra besvären. Skenan hindrar handleden från att böjas, eftersom detta ökar trycket på medianusnerven.

Vad kan husläkaren göra?

Husläkaren kan efter undersökning skriva remiss till sjukgymnast eller arbetsterapeut. Om den behandlingen inte hjälper, eller vid långvariga och svåra symptom, kan de skriva en remiss  till specialist i ortopedi eller handkirurgi.

Vad kan sjukgymnasten eller arbetsterapeuten göra?

Sjukgymnast och arbetsterapeut kan ge dig en stödskena (ortos) att använda på natten. De kan också undersöka din arbetssituation och ge råd om vilka aktiviteter som förvärrar symptomen.

Vad kan en specialist göra?

Kortisoninjektion i karpaltunneln kan ha god effekt, särskilt vid teno-synoviter hos reumatiker. Ofta krävs dock en operation vid långvarigt och uttalat karpaltunnelsyndrom. Vid operationen öppnas karpaltunneln genom att dela ligamentet. När det då läker så blir det mer utrymme för nerv och senor. Operationen görs i lokalbedövning. Efter operationen kan du vara öm i handloven i 4–6 veckor. Det kan vara en hjälp med sjukgymnastik eller arbetsterapi under läkningstiden, eller att använda en stödjande ortos. Det blir också en övergående kraftnedsättning i handen efter ingreppet och du behöver cirka 2–6 veckors sjukskrivning

Vilket resultat kan förväntas efter behandling?

Över 90% av de opererade patienterna blir nöjda, och domningarna försvinner. Första tiden efter operationen har man en övergående kraftnedsättning i handen. Ibland kvarstår ömhet i handflatan under längre tid, upp till 3–6 månader.

Läs mer