Vårdgivarinformation om epilepsikirurgi

Sjukvårdsregionalt samarbete 

Akademiska sjukhuset har ett utvecklat sjukvårdsregionalt nätverk med samarbeten så för en välfungerande vårdkedja. Vårt epilepsikirurgiska team samarbetar via epilepsiregionkonferenser åtta gånger per år med vårdgivare inom Sjukvårdsregion Mellansverige. På de här konferenserna har vi kunskapsöverföring om specifika patienter och de kan också tjäna som remissunderlag och återkoppling beträffande remitterade patienter. Samtliga bedömningar och rekommendationer från epilepsiregionronderna dokumenteras i journaler och informationen skickas sedan till remitterande enhet.

Akademiska barnsjukhusets barnneurologiska sektion har också ett nära samarbete inom Sjukvårdsregion Mellansverige och diskuterar regelbundet barn och ungdomar med terapiresistent epilepsi på telefon/videolänk och via remisser. 

Vi har en central roll i ett nätverk i sjukvårdsregionen för psykologer och neuropsykologer. Eftersom epilepsi medför kognitiva och psykosociala problem är detta ett viktigt forum för kunskapsspridning om neuropsykologisk utredning och behandling. 

Nationellt samarbete

Vår verksamhet är starkt förankrad i det förbättringsarbete som görs inom nationella systemet för kunskapsstyrning.

  • Medarbetare vid epilepsikirurgiteamet har deltagit i framtagande av Socialstyrelsens  nationella riktlinjer för epilepsi.
  • Roland Flink har medverkat i sakkunniggruppen NHV epilepsi för Socialstyrelsen
  • Eva Kumlien är ordförande i nationella arbetsgruppen (NAG) epilepsi och leder arbetet för ”Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Epilepsi”. Hon har också medverkat i Läkemedelsverkets arbetsgrupp som tagit fram riktlinjer för läkemedelsbehandling av epilepsi och är ledamot i styrgrupperna för Svenska Epilepsikirurgiregistret (SNESUR) och ”Svenska Epilepsiregistret”.
  • Neurokirurg Pelle Nilsson är medlem i NAG
  • Barnneurologerna Staffan Lundberg och Kristina Rosengren Forsblad har bidragit till att utforma ett nationellt “Handläggningsstöd för epilepsi hos barn och ungdomar”. 
  • Medarbetare i epilepsikirurgiteamet deltar i nationella epilepsiregister.   
  • Neuropatologer deltar i projektet Genomic Medicine Sweden (GMS)

MR-hybrid

Akademiska sjukhuset är en av två enheter i landet som har en intraoperativ MR-hybridsal där MR-kameran flyttas till patienten. Att MR kameran flyttas in i operationssalen är det säkraste sättet att genomföra undersökningen för patienten.

Tekniken är speciellt värdefull när det gäller barn. Den ökade precisionen förväntas också förbättra de kirurgiska resultaten och minska risken för komplikationer. Utöver de vanliga epilepsikirurgiska ingreppen är MR-hybridsalen extra värdefull vid LiTT ingrepp och vakenkirurgi då man kan utföra dessa helt och hållet i en operationssalsmiljö. 

Bilddiagnostik vid epilepsikirurgiska utredningar

Att använda magnetkamera för bedömningen av patienter med epilepsi är viktigt. Den kan ibland identifiera de förändringar som orsakar epilepsi. Ofta krävs också mer noggranna undersökningar med molekylär diagnostik och positron emissions tomografi (PET) eller singelfotonemissionsdatortomografi (SPECT).

Uppsala PET-centrum är ett av världens mest framstående enheter för framtagande av nya tekniker inom detta område och här görs undersökningar på patienter med epilepsi från hela Europa. På nuklearmedicinska enheten finns en lång erfarenhet av att göra också blodflödesundersökningar under pågående epileptiska anfall (iktal SPECT). 

Bild 1

En PET-undersökning med spårämnet fluoro-deoxy-glukos (FDG) som visar en epileptisk förändring i höger tinninglob.

Bilden föreställer en PET-undersökning med  fluoro-deoxy-glukos som visar en epileptisk förändring

Bild 2

PET-undersökning med spårämnet alfa-metyl-tryptofan (AMT) som visar en epileptisk förändring i vänster hjässlob.

PET-undersökning med alfa-metyl-trypofan som visar en epileptisk förändring

Bild 3

Blodflödesmätning under ett pågående epileptisk anfall (iktal SPECT) i spetsen av vänster tinninglob.

Blodflödesmätning under ett pågående epileptisk anfall i spetsen av vänster tinninglob.