Nationell högspecialiserad vård för epilepsikirurgisk utredning och behandling

Akademiska sjukhuset är ett av tre universitetssjukhus som har tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för epilepsikirurgisk utredning och behandling.

Det finns en grupp patienter som lider av svårbehandlad epilepsi där läkemedelsbehandling är otillräcklig. För dessa patienter kan kirurgisk behandling vara ett alternativ. Om detta övervägs, genomförs en noggrann utredning för att fastställa anfallstyp samt var i hjärnan anfallen börjar.

Region Uppsala är ett av tre centra i Sverige som har tillstånd att utföra epilepsikirurgi och invasiva utredningar inför sådan behandling. Vi samarbetar nära med vårdgivare som remitterar patienter till oss genom regelbundna videokonferenser och utbildningar.

De andra två centra som har tillstånd för epilepsikirurgi är Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Skånes universitetssjukhus i Lund.

Utredning och behandling

På Akademiska sjukhuset har vi ett multidisciplinärt epilepsikirurgiskt team med omfattande erfarenhet av avancerade utredningar inför epilepsikirurgi.

Vi har två specialiserade enheter, en för barn och en för vuxna neurologer, där patienter är inlagda under 2-7 dagar för långtidsregistrering med video-EEG och ibland invasiv monitorering med djupelektroder i hjärnan (stereo-EEG). Andra vanliga undersökningar inkluderar MR, PET, SISCOM, traktografi, fMRI och neuropsykologisk utredning. Efter noggrann diskussion och genomgång av patientfallen vid en gemensam konferens, gör vi en samlad bedömning av möjligheterna till kirurgi.

Vi utför olika typer av kirurgiska ingrepp, såsom lesionektomier, temporallobsresektioner och laserablationer. Dessutom utför vi implantationer av neurostimulationsutrustning, inklusive vagusnervstimulatorer och Deep brain stimulation.

MR hybridsal

MR-hybridsal på Akademiska sjukhuset. En MR-hybrid är en kombination av MR-kamera och operationssal och kallas också intraoperativ MR-operationssal. När kameran ska användas flyttas MR-kameran in i operationssalen via en räls i taket.