Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Tobaksavvänjning under cancerbehandling

Det finns mycket att vinna på att sluta röka, till exempel bättre resultat av kirurgisk behandling, strålbehandling och cytostatikabehandling.

Du rekommenderas därför att sluta röka så snart som möjligt inför utredning och behandling. Att sluta röka i samband med cancerdiagnos kan öka behandlingens effektivitet, minska risken för sekundära tumörer och öka chansen att överleva. Ett rökstopp vid cancerdiagnos minskar dessutom risken för hjärtsjukdom, KOL, stroke och andra tumörformer senare.

Hjälp att sluta röka (1177.se)

Tobaksavvänjning på Akademiska sjukhuset

Du får hjälp med stöd och uppmuntran till rökstopp. Vi erbjuder också tobaksavvänjning i grupp eller individuellt. Hit kan du söka själv utan remiss.

Läs mer om tobaksavvänjning på Akademiska sjukhuset