Rökavvänjning under cancerbehandling

Det finns mycket att vinna på att sluta röka, till exempel bättre resultat av kirurgisk behandling, strålbehandling och cytostatikabehandling.

Du rekommenderas därför att sluta röka så snart som möjligt inför utredning och behandling. Att sluta röka i samband med cancerdiagnos kan öka behandlingens effektivitet, minska risken för sekundära tumörer och öka chansen att överleva. Ett rökstopp vid cancerdiagnos minskar dessutom risken för hjärtsjukdom, KOL, stroke och andra tumörformer senare.

Rökavvänjningsteamet på Akademiska

Behandlande personal kan hjälpa dig med stöd och uppmuntran till rökstopp. De erbjuder också rökavvänjning i grupp eller individuellt. Dit kan du söka själv utan remiss.

Det finns också stöd att få via internet och telefon:

Sluta-röka-linjen: 020-84 00 00

Läkemedel kan göra rökstoppet mindre besvärligt och öka dina chanser att lyckas. Dels finns nikotinersättningsmedel som plåster, tuggummi, sugtablett och spray. Fråga vårdpersonalen om råd hur du bäst använder och eventuellt kombinerar dessa. Dels finns andra receptbelagda läkemedel som används vid rökavvänjning. De minskar den lust och tillfredställelse som nikotin vanligen ger och de minskar också abstinensen. Läkemedelsbehandling bör alltid kombineras med rådgivning och stöd.

Även i palliativt skede finns vinster med rökstopp i form av förbättrad lungfunktion, smak och aptit och därmed förbättrad livskvalitet.