Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Du som ska opereras

Nästan alla bröstcanceroperationer sker på Samariterhemmets operationsavdelning, informationen nedan gäller för dig som ska opereras där.

Ett fåtal patienter är av olika anledningar i behov av större resurser och operationen sker då på Akademiska sjukhuset med övernattning på kirurgavdelning 70C1. Om det blir aktuellt kommer du att få specifik information om det vid ditt besök på bröstmottagningen.

Inför operation


Prover och undersökningar

Om blodprover och EKG ska utföras får du remisser för detta av din kontaktsjuksköterska eller så kommer de tillsammans med kallelsen till operationen. Dessa kan tas på närmaste sjukhus eller boka tid för provtagning på din hälsocentral.

Om det bedöms på ditt besök hos läkare på Bröstmottagningen att du av medicinska skäl istället behöver träffa en narkosläkare får du oftast träffa denna samma dag som ditt besök är på mottagningen.

Två veckor före operationen

Undvik att ta läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller NSAID. Om du redan står på blodförtunnande läkemedel som t.ex. Waran, ska dessa sättas ut en tid innan operation. Köp läkemedel som innehåller Paracetamol före din operation, t.ex. Alvedon eller Panodil. Detta läkemedel utgör en bas för smärtlindringen efter att du har blivit opererad.

Om du de senaste sex månaderna fått vård utanför Sverige eller i ett annat landsting, ber vi dig att kontakta bröstsjuksköterskan för eventuell provtagning. Detta gäller också om du tidigare varit bärare av eller infekterad med multiresistenta bakterier (VRE och MRSA).

Undvik att röka

Att tobaksrökning innebär stora risker för hälsan vet de flesta. Rökning i samband med cancer och cancerbehandling medför dessutom ytterligare risker. Det finns mycket forskning som visar på att rökning är en faktor som ökar risken för komplikationer efter operation. När man röker så får man i sig stora mängder nikotin och kolmonoxid. Nikotin gör så att blodkärlen i kroppen dras ihop, vilket i sin tur ger försämrad sårläkning och risk för infektion. Kolmonoxid försämrar de röda blodkropparnas förmåga att ta uppe syre. Forskning har visat att patienter som röker under sin strålbehandling löper större risk att drabbas av kraftiga biverkningar från hud och slemhinnor. När man drabbas av en allvarlig sjukdom kan det vara extra svårt att sluta röka. Å andra sidan kan det vara ett bra tillfälle, då motivationen kan vara extra hög. Är du intresserad så skickar vi gärna remiss till lungkliniken för att få hjälp med att sluta röka.

Dagen före operation

Duscha på kvällen och tvätta även håret med Descutan. Var noga med att tvätta rent i din navel. Ta på dig rena kläder. Ta bort eventuell nagellack. Använd inte hudlotion, parfym, smink, cerat, piercing eller smycken. Bädda rent i sängen och ha inga husdjur i sängen.

Bra att tänka på innan operation

Ta med giltig legitimation och dina eventuella mediciner. Ska du sova kvar ta med hygienartiklar, bekväma kläder och gärna något att ha på fötterna. Låsbara skåp finns att låna men tänk på att lämna värdesaker hemma då vi inte kan ansvara för dessa.

Det är viktigt att du kommer till oss till den tid som du är kallad och att du är förberedd enligt de instruktioner som du fått av operationskoordinatorn.

Observera att den tid du ska vara hos oss inte är samma tid som operationen startar. Ibland kan det bli lång väntan. Det är bra att ha med sig något att läsa eller lyssna till under väntetiden. Mobiltelefon går bra att använda.

Mat och dryck före operation

Du får inte äta något efter klockan 24 kvällen före din operation. Drick gärna två glas klar dryck 2 timmar innan du ska vara på operationsavdelningen.
Drick inte juice, soppa, kolsyrad dryck eller mjölkprodukter.
Rökning och snusning ska undvikas efter klockan 24.00.

Om du före din operation:

• Får feber, hosta, snuva
• Har sår på den kroppsdel som ska opereras
• Har infekterade sår någon annanstans på kroppen
• Har någon annan sjukdom som kan ha betydelse för din operation
• Får en operationstid som inte passar

Ta då snarast kontakt med kontaktsjuksköterska för vidare rådgivning och information. Hör av dig i god tid om du behöver omboka eller avboka din operationstid. Detta för att kunna erbjuda operationsutrymmet till någon annan.

På operationsdagen


Förberedelser inför operation

Duscha med Descutan. Du behöver inte tvätta håret denna gång. Ta på dig rena kläder. Om du tar läkemedel på morgonen normalt så ta inte dessa på operationsdagen. Ta med dina eventuella läkemedel, blodsockermätare och aktuell medicinlista. Är du diabetiker kontrollera ditt blodsocker innan du åker hemifrån.

Bra att tänka på inför operation

Ta med giltig legitimation. Ska du sova kvar ta med hygienartiklar, bekväma kläder och gärna något att ha på fötterna. Låsbara skåp finns att låna men tänk på att lämna värdesaker hemma då vi inte kan ansvara för dessa.

Det är viktigt att du kommer till oss till den tid som du är kallad och att du är förberedd enligt de instruktioner som du fått av operationskoordinatorn.

Observera att den tid du ska vara hos oss inte är samma tid som operationen startar. Ibland kan det bli lång väntan. Det är bra att ha med sig något att läsa eller lyssna till under väntetiden. Mobiltelefon går bra att använda.

Samariterhemmets vårdcentrum ligger mycket nära centralstationen där kollektivtrafiken finns. Hitta till Kortvårds- och uppvakningsavdelningen vid Samariterhemmet, Dragarbrunnsgatan 70, ingång A, bottenvåning, Uppsala.

Inskrivning

Följ med de blå röda fotstegen i golvet som finns innanför entrén. Fotstegen leder er till kortvårds- och uppvakningsavdelningens entrédörr. Där finns en porttelefon som ni ringer på så kommer vårdpersonal och öppnar åt er.

Ta med kallelse, giltig ID-handling och eventuellt frikort. Du får betala en patientavgift för ditt
besök som skickas med faktura hem till dig. Frikort gäller.

Du kommer sedan att få hjälp med förberedelser och information av en sjuksköterska. Du får även träffa den kirurg som ska operera dig och den narkosläkare som är ansvarig för din narkos.

När det är dags för dig att gå in till operation får eventuella följeslagare gå härifrån och sedan komma tillbaka för att hämta dig. Besökstiderna är mellan kl 14-18. Vi tar inte emot besök på uppvakningsavdelningen.

Så går operationen till

På operationssalen kommer du att mötas av många olika yrkesgrupper. Alla har olika uppgifter för att ta hand om dig på bästa sätt under operationen.

Operationen utförs antingen i lokalbedövning eller narkos. Du kommer förberedas med EKG, blodtryck och en klämma på fingret som mäter syrehalten i blodet. Operationssjuksköterskan tvättar och klär in operationsområdet med sterila dukar. Sedan kommer kirurgen in på salen och operationen startar.

När operationen är avslutad tar vi bort det sterila dukarna och sätter på ett förband.

Vilken typ av operation görs?

Flera faktorer påverkar typen av bröstoperation:
- Tumörens storlek i förhållande till bröstets storlek
- Hur tumören växer
- Hur många tumörer som finns i bröstet
- Var i bröstet tumören sitter
- Om du kan genomgå strålbehandling
- Dina önskemål

Bröstbevarande operation är den vanligaste operationsmetoden. Metoden innebär att cancertumören tas bort med en marginal med frisk vävnad. Efter en bröstbevarande operation ges nästan alltid strålbehandling.

Bröstbevarande operation med onkoplastikteknik används när större omformningar av bröstet behöver göras, till exempel när tumören är stor eller om tumören finns i den nedre eller centrala delen av bröstet. Bröstkörtelvävnad flyttas för att täcka sårhålan där tumören tagits bort. Ibland kan operation av det andra bröstet vara aktuellt för att brösten ska se lika ut.

Bröstrekonstruktion av plastikkirurg

I ungefär 40% av fallen behöver hela bröstet opereras bort (mastektomi). Bröstvårtan tas oftast bort och bröstkorgsväggen blir platt. Om du ska operera bort hela bröstet diskuteras också om möjlighet finns för att genomföra en bröstrekonstruktion direkt i samband med operationen om du önskar det. Bröstrekonstruktion kan även göras senare. De som inte genomgår rekonstruktion erbjuds en löstagbar bröstprotes av silikon att ha i behån. Läs mer om metoderna för bröstrekonstruktion.

Alla operationsmetoder passar inte alla kvinnor. Den medicinska bedömningen går först och du och din kirurg fattar beslut utifrån dina individuella förutsättningar.

Det är viktigt att du har realistiska förväntningar på resultatet av ope­rationen. Det går aldrig att exakt återskapa det bröst som tagits bort och det kanske inte blir riktigt som du har tänkt dig. Till exempel kan en eventuell strålbehandling påverka resultatet mycket.

Undersökning av lymfkörtlarna

I de flesta fall opereras du även i armhålan för att undersöka om cancern spridit sig till lymfkörtlarna. Förekomsten av metastaser, det vill säga dottertumörer, är med och avgör vilken efterbehandling som rekommenderas. Vid en majoritet av operationerna kan man konstate­ra att tumören inte har spridit sig till lymfkörtlarna.

Hur går operationen i bröstet till?

Vid bröstbevarande operation kan hudsnittet läggas på många olika sätt, t.ex. över tumören eller runt vårtgården. Det beror på storleken på tumören, bröstets storlek och form samt var i bröstet tumören sitter. Oavsett hur snittet läggs tas en tårtbit av bröstet bort med tumören i. Vid bröstbevarande operation kan de flesta gå hem samma dag.

Om hela bröstet behöver tas bort görs det oftast via ett ovalt hussnitt tvärs över bröstkorgsväggen, vilket innebär ett horisontellt ärr över bröstet. Vi lägger ett dränage (en inopererad plastslang med en påse som sitter utanför kroppen) i sårhålan för att samla upp och dränera blod och sårvätska. Du får stanna kvar på vår vårdavdelning. Oftast kan dränaget tas bort dagen efter och du kan åka hem.

Hur går operationen i armhålan till?

Oftast undersöks den första lymfkörteln, den så kallade portvaktskör­teln. Hudsnittet läggs vid bröstbevarande kirurgi oftast i armhålan, medan vi vid mastektomi kommer åt armhålan via det hudsnittet. På mottagningsbesöket eller på operationsdagen sprutas ett ämne in i bröstet intill tumören för att hitta portvaktskörtlarna (oftast 1-3 stycken). Det är ett brunt magnetiskt färgämne som även kan färga huden i bröstet brun. Missfärgningen kan sitta i länge, men minskar och bleknar med tiden. Efter operationen görs en slutgiltig undersökning av den bortopererade portvaktskörteln. Ibland upptäcks då att tumören har spridit sig, vilket kan innebära att du måste opereras igen för att ta ut fler lymfkörtlar.

Om utredningen visat att det finns en spridning till lymfkörtel i armhålan opereras ca 10 lymfkörtlar bort. Det kallas för axillarutrymning. Du får då ett dränage i armhålan som gör att sår- och lymfvätska kan rinna ut. Efter axillarutrymning stannar du kvar en natt på vårdavdelningen.

Vad händer när tumören tagits bort?

När den aktuella bröstdelen med tumör tagits bort skickas den direkt från operationsavdelningen för mikroskopisk undersökning och analys. Vid bröstbevarande kirurgi på tumörer som inte kan kännas utförs även en röntgen av bröstdelen för att försäkra oss om att tumören är borttagen med frisk vävnad runtomkring.

Vi syr alla hudsnitt inifrån med stygn som försvinner av sig självt och lägger sedan om med förband och vid bröstbevarande kirurgi även ett tryckförband.

Operationen tar ungefär 90 minuter, ibland längre vid onkoplastikteknik eller axillarutrymning. När allt är klart flyttas du till uppvakningsavdelningen för observation.

Efter operation


Tillbaka på vårdavdelningen

Om du har varit sövd får du därefter ligga och vakna till på uppvakningsavdelningen. Du får stanna kvar på uppvakningsavdelningen minst två timmar efter operationen. När du återhämtat dig bjuder vi på fika.

Innan du går hem kommer du att få träffa den läkare som opererat dig och få information om operationen, sjukskrivning, återbesök och recept på smärtlindring, om du behöver det.

Utskrivning

Planera din hemresa/transport redan innan utskrivning. Du ska inte köra bil hem efter din operation på grund av att de läkemedel du fått påverkar ditt omdöme och din reaktionsförmåga och jämställs med rattonykterhet.

Om du har varit sövd så bör du ha någon annan vuxen hos dig den första natten efter operationen. Det beror på att alla operationer medför mer eller mindre smärta, många känner sig lite "tagna" av narkosen och då kan det vara bra att ha någon i sin närhet om man skulle behöva hjälp.

Vid bröstbevarande kirurgi kan du ofta åka hem några timmar efter operationen. Om du tagit bort hela bröstet eller genomgått axillarutrymning stannar du kvar över natten på vårdavdelningen.

Tryckförbandet får du ofta ta bort själv dagen efter operationen. Det plastade förbandet tar du bort efter ytterligare en dag och den innersta tejpen (steri-strip) sitter kvar till återbesöket. Du kan duscha på steri-stripen 2 dagar efter operationen. Du bör inte bada eller bada bastu förrän operationssåren är läkta. Skulle steri-sripen lossna gör det inget eftersom operationssåret är sytt. Såret är sytt med stygn på insidan av skinnet och behöver inte tas bort.

Vad kan jag förvänta mig efter operationen?

Efter operationen är det normalt att operationsområdet svullnar och det kan även förekomma blåmärken i huden runt såret. Nedsatt känsel, stickningar och sveda på insidan av överarmen och nedanför armhålan kan uppstå. Detta är normala läkningsfenomen och går över så småningom. Ärren kan första tiden vara rodnade och förtjockade men mjuknar och bleknar successivt för att vara slutgiltigt läkta ett år efter operationen.

Oftast räcker det med receptfria smärttabletter, vi rekommenderar att du tar paracetamol (alvedon/panodil) första dygnen hemma. Rekonstruktioner av bröstet med implantat är mer smärtsamt och då får du recept på starkare smärtstillande tabletter.

Om du har tagit bort hela bröstet får du med dig en protes hem från avdelning som du kan lägga i din BH. Om du opererats med bröstbevarande kirurgi kan du använda sportbehå efter operationen. Denna håller bysten på plats och motverkar svullnad och smärta i operationsområdet.

De flesta sjukskrivs 2-3 veckor beroende på vilken operation som utförts och vilket yrke du har. Det är normalt att känna sig trött och även ledsen första tiden efter operationen.

Tejpning av såret

När operationssåret är läkt efter 2–3 veckor kan man tejpa såret med en kirurgtejp (Micropore®) som finns att köpa på apoteket. Du kan duscha med tejpen på och byter vid behov när den lossnar. Om du inte tål kirurgtejp kan du köpa silikontejp (Mepitac®). Tejpen avlastar spänningen i dina ärr och skyddar mot solen. Tejpning kan man fortsätta med upp till 6 månader efter operationen. Syftet är att minska ärrbildningen och därmed förbättra kosmetiken. Undvik att sola på ärret under det första året.


Komplikationer

Vid alla operationer finns risk för komplikationer, men vid bröst­canceroperationer är risken för komplikationer liten. Risken ökar för rökare och överviktiga. Risken för komplikationer ökar också vid mer avancerade operationer.

Här följer några komplikationer som kan inträffa:

Blödning

Det är sällsynt, men kan alltid inträffa efter en operation. Blödning förekommer oftast inom det första dygnet.

Serom
Serom är ansamling av sårvätska och är vanligt och drabbar cirka en fjärdedel av patienterna. Om det enbart är en mindre mängd vätska lämnas den kvar eftersom kroppen själv klarar av att ta hand om den. Vid större ansamlingar som orsakar dig besvär kan du kontakta din kontaktsjuksköterska för rådgivning. Ibland punkteras vätskeansamlingen och sårvätskan tappas ut, men helst vill vi undvika det eftersom det ökar risken för infektion. Serom kan försämra läkningen av bröstvävnaden och resultera i rynkighet och indragningar i huden.

Infektion

Det kan förekomma vid alla operationer och kan oftast behandlas med antibiotika i tablettform. Vid allvarligare infektion läggs du in på sjukhus och får antibiotika i droppform. Vid im­plantatoperationer kan en infektion leda till att implantatet måste tas bort.

Nedsatt känsel

Alla operationer kan medföra nedsatt känsel i operationsområdet. Om du blivit opererad i armhålan med så kallad axillarutrymning kan nerver påverkas och därmed också känseln. Det vanligaste är att du får nedsatt känsel på överarmens insida under en tid efter operationen. Ibland, men det är ovanligt, kan du få en ökad känslighet som ger obehag och smärta. De här symtomen går ofta över. Du kan även känna trötthet och en tyngdkänsla i skuldran och armen under de första åren efter operationen.

Lymfödem

Efter operation av lymfkörtlarna i armhålan kan lymfkärlen skadas så att lymfvätska samlas i armen på den ope­rerade sidan. Detta gör att flödet av lymfvätska från armen går långsammare än vanligt, vilket orsakar svullnad. Lymfödem kan även uppträda i bröstet, men är mindre vanligt.

Vävnadssträng

Kan uppstå efter operation i armhålan. De syns som en "sträng" i armhålan, på överarmens undersida eller på kroppen och kan göra ont. Den försvinner oftast inom tre måna­der efter operationen.

Blodpropp

Att drabbas av blodpropp är mycket sällsynt. Vid större operationer och vid ökad risk för blodpropp ges förbyggande behandling i samband med och efter operationen.

Kapselbildning

Eftersom implantat är främmande för kroppen bildas naturligt en tunn kapsel runt alla bröstimplantat. I vissa fall så blir denna kapsel tjock och drar ihop sig runt implantatet, vilket gör bröstet hårt. I svåra fall kan det även göra så att implantatet flyttas. Får du kapselbildning kan du behöva göra en ny operation.

Du bör kontakta sjukvården:

Om du får ihållande feber över 38 grader
Om operationsområdet blir ilsket rött
Om svullnad tilltar och blir besvärande
Om du får tilltagande smärta

Ta i första hand kontakt med din kontaktsjuksköterska. Vid andra tider, om du inte kan vänta, ring då till sjukvårdsrådgivningen telefonnummer 1177.

Rehabilitering

Sjukgymnastik

Alla som ska opereras för bröstcancer får en sjukgymnastisk informationsbroschyr av bröstsjuksköterskan på mottagningen. I broschyren finns rörelseövningar för axel och arm samt råd och information om t ex hur du kan använda armen den första tiden efter operationen. Du som opererat bort lymfkörtlar i armhålan med så kallad axillarutrymning får en broschyr som även innehåller information om lymfödem.

Du som opereras med mastektomi och/eller axillarutrymning och stannar kvar på kortvårds- och uppvakningsavdelningen på Samariterhemmet över natten får träffa sjukgymnast på morgonen dagen efter operationen. Vi går då igenom övningarna och informationen i broschyren tillsammans innan du blir utskriven.

Rörelseövningarna är en viktig del av din rehabilitering och syftet med dem är att minska risken för stelhet och smärta i axeln och bröstkorgen, samt att undvika uppkomst av stramhet i det opererade området. Målet är att du ska återfå den rörlighet du hade i axel och arm innan operationen.

Om du har behov av kontakt med sjukgymnast efter utskrivning finns möjlighet till telefonrådgivning då du själv kan ringa 018-611 52 59 för att boka telefontid, eller meddela din bröstsjuksköterska att du önskar bli kontaktad av sjukgymnast. Efter telefonrådgivningen kan man komma överens om att boka ett mottagningsbesök. Vid besöket sker undersökning, bedömning och eventuell behandling av operationsområdet samt den opererade sidans axel och arm. Ytterligare uppföljningsbesök kan bokas in vid behov.

Kurator

Vid behov har du möjlighet att kontakta kurator på Bröstmottagningen, Tina Holmberg, tel: 018-611 36 30.


Levnadsvanor

När du blir opererad är det många faktorer som påverkar din rehabilitering och läkning; bland annat rökning, alkoholkonsumtion, matvanor och fysisk aktivitet.

Det finns mycket forskning som visar på att rökning är en faktor som ökar risken för komplikationer efter operation. När man röker så får man i sig stora mängder nikotin och kolmonoxid. Nikotin gör så att blodkärlen i kroppen dras ihop, vilket i sin tur ger försämrad sårläkning och risk för infektion. Kolmonoxid försämrar de röda blodkropparnas förmåga att ta uppe syre. Rökning kan leda till inre skador på hjärta, blodkärl och lungor och dessutom ge en lång, komplicerad vårdtid.

Läs gärna Rökning och operation på www.1177.se, för mer information och var du kan vända dig för att få hjälp att sluta röka.

Snusets effekt på kroppen och i samband med operation finns det inte lika mycket kunskap om idag. Det är dock känt att nikotinet i snus, likväl som i cigaretter, har en kärlsammandragande effekt. Därför kan även snus försämra läkningsförmågan.

Alkohol är också en faktor som kan orsaka komplikationer, vid överkonsumtion. Det blir svårare att dosera narkos-, lugnande- och smärtstillande läkemedel till patienter som haft ett högt alkoholintag före operation och risken för konfusionstillstånd efter operation ökar betydligt för patienter med högt alkoholintag.

För att kroppen ska ha möjlighet till en snabb återhämtning och sårläkning är kost och energiintag viktigt att tänka på. Inför en operation är det bra att förbereda kroppen med att ladda upp med extra mycket energi. Efter operationen kan du känna dig illamående och aptiten är ofta nedsatt de första dagarna efter operation. Trots detta är det viktigt att du får i dig något. Vi hjälper till med medicin mot illamående och erbjuder gärna små men energitäta mellanmål. Bantning är inte lämpligt i samband med operation.

Återbesök

Återbesök planeras in två veckor efter operationen. Det tar ca 2,5 vecka att få klart vävnadsanalysen och när den är klar så ska vi även diskutera analysen på den multidisciplinära konferensen.

För att få bästa möjliga behandling av bröstcancer samarbetar olika specialiteter. Under multidisciplinära konferensen diskuteras behandlingen av din tumör. Vid ditt återbesöket får du svar på vävnadsanalysen och vilken eventuell efterbehandling som rekommenderas. Du får också veta vilken dag du ska vara på onkologmottagningen på nybesök hos onkologläkare. Oftast blir du kallad dit ca två veckor efter återbesöket på bröstmottagningen.