Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Behandling före operation

Vid bröstcanceroperationen är det viktigt att hela tumören kan tas bort med marginal. I vissa fall kan dock tumören i bröstet vara stor, eller sitta på ett olägligt ställe, vilket gör att förutsättningar för ett bra operationsresultat inte finns.

Då kan man som patient rekommenderas att genomgå så kallad neoadjuvant behandling innan operationen. Denna behandling syftar framför allt till att krympa tumören så att det blir lättare att operera bort den.

Neoadjuvant behandling ges alltid på onkologikliniken, vanligtvis i form av cytostatika (cellgifter) vilken under vissa förutsättningar kombineras med antikroppsbehandling (så kallad Her2-inriktad behandling). I normalfallet ges ca 3,5 månaders neoadjuvant behandling där man kontinuerligt utvärderar den krympande effekten. Därefter blir det aktuellt med operation och förutsättningarna för en lyckad sådan är då förhoppningsvis bättre.

Samtidigt som neoadjuvant behandling kan krympa tumören i bröstet, så verkar den i resten av kroppen också. På så vis hjälper den till att minska risken för återfall av bröstcancer i hela kroppen. Därför ersätter neoadjuvant behandling i de flesta fall den cytostatikabehandling som ges efter operationen, så kallad adjuvant cytostatikabehandling.