Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Stöd och hjälp

pojke håller hand

Behöver du hjälp med din inloggning, ring support på telefon 0770-72 00 00 alla dagar 6-22

Barncancerfonden verkar för att ge stöd till forskning och utveckling inom barncancervården, utarbeta och sprida utbildning, fortbildning och information.
Telefon 08-584 209 00

Barncancerfonden Mellansverige är en ideell stödförening som bedriver verksamhet för alla som bor i Mellansverige (Dalarnas län, Gävleborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län).

Deras uppgift är att informera och ge stöd till de barn och familjer som drabbas av barncancer och att använda deras samlade kunskap om att vara sjuk i barncancer, eller ha ett cancersjukt barn, för att förbättra vården.

När ett barn drabbas av cancer är det inte bara en individ som drabbas utan en hel familj. Föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och andra närstående får i ett slag en förändrad livssituation.

Barnet kommer att vistas mycket på sjukhuset, men måste samtidigt få möjlighet att fortsätta att gå i skolan eller förskolan. Föräldrar och syskon ska, förutom att hantera vardagen och dess sysslor, kunna hälsa på och bo över på sjukhuset.

Man kan ha behov av att träffa andra som upplevt liknande situation, prata med någon eller komma iväg någonstans för lite rekreation. I menyn och genom länkarna nedan, hittar du information om våra stödgrupper, ekonomisk ersättning, vilka vistelser vi erbjuder och möjligheten att nyttja vår samtalsjour.

Barncancerfondens böcker och informationsmaterial om barncancer.

Barncanccerfondens faktablad om barncancer finns på sex olika språk

U-CARE är ett forskningsprogram inom vilket det bl.a. studeras hur barn som drabbats av cancer och deras närstående påverkas psykologiskt samt vilken hjälp de behöver för att handskas med olika psykologiska besvär.

Aktivitetsersättning

Kan sökas om arbetsförmågan inte är varaktigt nedsatt, men förväntas bestå minst ett år. Beloppets storlek beror på hur mycket arbetsförmågan minskat. Tala med kurator på enheten.

Handikappersättning

Kan sökas av den som är sjuk eller är handikappad och behöver tidskrävande hjälp eller har betydande merkostnader. Handikappersättningen är skattefri och söks hos Försäkringskassan. Tala med kurator på enheten.

Här kan ni söka information om tex. vård av allvarligt sjukt barn, tillfällig föräldrapenning för barn och vårdbidrag.
Försäkringskassan har två enheter som arbetar med tillfällig föräldrapenning för allvarligt sjuka barn med handläggare som har kunskap och erfarenhet av vårdsituationer med långa sjukdomsperioder och speciella behov av stöd. För att komma i kontakt med Försäkringskassan, ring Försäkringskassans kundcenter på telefon 0771-524 524.

Närståendepenning

Kan sökas av den som avstår från att förvärvsarbeta för att vårda för att vårda en närstående person som är svårt sjuk. Detta oavsett om vården sker i hemmet eller på sjukhus. Som närstående räknas, förutom anhöriga, även vänner. Ansökan görs hos Försäkringskassan. Tala med kurator på enheten.

Kuratorn kan ge råd om vilka ersättningar du har rätt till när ditt barn blir sjukt.

I Barncancerfondens nätverk ingår funktioner som kan hjälpa till vid svårare frågor som rör bland annat försäkringskassan, arbetsförmedlingen och försäkringsbolag. I nätverket ingår också jurister som kan hjälpa till om sådana behov skulle uppstå.

Kontakta Barncancerfondens avdelning för råd och stöd så lotsar de dig vidare.
Telefon till råd och stöd 08 – 584 209 00

Nära Cancer är till för dig som är ung och står nära någon som har cancer. Här möter du andra unga i liknande situation och kan få svar på dina frågor av sjukvårdspersonal. Kunskap i området får du här både genom texter, filmer och radioprogram.

"Rätt till stöd i skolan för elever med cancer" är ett informationsmaterial som ger konkreta råd och vägleder i skolfrågor för barn och ungdomar med cancer.

Barncancerfonden erbjuder ett nationellt samtalsstöd med legitimerade psykoterapeuter och psykologer via ett journummer hos S:t Lukas Sverige. De hjälper dig som är över 18 år med allt från akuta kriser till existentiella funderingar eller oro, dygnet runt.
Telefon 020 – 64 00 64

Barncancerfondens bok "Ett steg i taget - när livet går i bitar".
Boken riktar sig till dig som drabbats av den stora sorgen att mista ett barn i cancer.

När ett barn insjuknar i en cancersjukdom påverkas omgivningen både känslomässigt och socialt. Alla i den sjukes närhet får en ny verklighet att hantera och ofta saknas tid för att förbereda sig inför denna.

Ung Cancer är en ideell organisation som arbetar för att ge stöd åt unga vuxna i åldern 16-30 som har eller har haft cancer eller är närstående till någon som är eller har varit sjuk. Vi arbetar för att alla unga vuxna cancerberörda ska få det stöd de behöver och har rätt till. Ingen ska behöva känna sig ensam i sina upplevelser - och det är vi som säger Fuck Cancer.
Telefon 031 – 75 77 111

På WarOnCancer kan du läsa och ta del av andra cancerdrabbades berättelser eller dela med dig av din egen resa. Här kan du även knyta kontakt med föräldrar och andra cancerdrabbade som befinner sig i en liknande situation, eller som har tidigare erfarenheter av en resa genom cancer.

Du som medlem i WarOnCancer kan även få finansiellt stöd för att du delar med dig av din berättelse i form av donationer från läsare. WarOnCancer är en kostnadsfri global plattform men alla berättelser kan översättas till ditt eget språk.