Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Arbetsterapi på Smärtcentrum

Inom smärtcentrum arbetar arbetsterapeuter och arbetsinstruktörer i olika team tillsammans med andra yrkesgrupper.

Vi arbetar både på smärtavdelning och olika rehab program i öppenvård. Vi utgår från patientens upplevelse av hälsa och problem i vardagen och utformar behandling efter det.

Målet är att du som patient ska få strategier för att hantera smärtan bättre genom träning i vardagsaktiviteter och hantverksaktiviteter. Att hitta bättre rörelsemönster genom ergonomisk tillämpning i aktivitet. Vi har lektioner som syftar till att ge ökad kunskap om hur vardagens aktiviteter påverkar den egna hälsan, beroende på hur dina vanor ser ut. Åtgärderna kan också gälla råd om hjälpmedel och anpassning av omgivningen.