Dagsjukvårdsavdelningen för endokrinologi och diabetes

1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 43 19

Besök oss

Öppettider
Mån - Tor 7.15-16
Fredagar 7.15-15

Ingång 40

Akademiska sjukhuset Ing 40

 Hitta till ingång

Vi är en specialistavdelning för alla former av endokrina och metabola sjukdomar. Vården sker främst genom planerade besök men även halvakut t.ex. vid nyinsjuknande i diabetes hos vuxna. Den vård vi erbjuder är avancerade endokrina utredningar och uppföljningar samt intensiv diabetesbehandling och egenvårdsutbildning enskilt eller i grupp.

Diabetesundervisningen sker med utgångspunkt från en standardiserad vårdplan men utformas samtidigt individuellt efter patientens behov och önskemål. Vi behandlar både diabetes typ 1 och typ 2.

Diabetes är en kronisk sjukdom som påverkas av livets alla faser. Förändringar och omställningar t.ex. på det sociala planet eller genom förändrade rutiner i vardag eller arbeta kan göra att behandlingen sviktar och behöver ses över. Diabetes är en egenvårdssjukdom och patienten behöver vara välinformerad och ha goda kunskaper för att befrämja hälsa, livskvalitet och självförtroende i egenvården.

Vården på avdelningen sker dagtid och räknas som öppenvårdsbesök, natten tillbringas hemma eller på patienthotell.

Återkallning av NovoPen® 5 Plus, NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus

Novo Nordisk har upptäckt ett problem med injektionspennans dosminne i NovoPen® 5 Plus, NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus.

Injektionspennorna används vid insulinbehandling av patienter med diabetes. Problemet omfattar injektionspennornas dosminne som i sällsynta fall kan visa en för låg sista dos vilket inte överensstämmer med den verkliga dos som injicerats. 

Novo Nordisk har initierat återkallandet av dessa pennor i Sverige och uppmanar personer med diabetes som använder någon av de påverkade injektionspennorna att byta ut produkten. Injektionspennorna kan identifieras genom att titta på pennhuven och batchnumret.