Dagsjukvårdsavdelningen för endokrinologi och diabetes

1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 43 87

Besök oss

Öppettider
Mån - Tor 7.15-16
Fredagar 7.15-15

Ingång 40

Akademiska sjukhuset Ing 40

 Hitta till ingång

Vi är en specialistavdelning för alla former av endokrina och metabola sjukdomar. Vården sker främst genom planerade besök men även halvakut t.ex. vid nyinsjuknande i diabetes hos vuxna. Den vård vi erbjuder är avancerade endokrina utredningar och uppföljningar samt intensiv diabetesbehandling och egenvårdsutbildning enskilt eller i grupp.

Diabetesundervisningen sker med utgångspunkt från en standardiserad vårdplan men utformas samtidigt individuellt efter patientens behov och önskemål. Vi behandlar både diabetes typ 1 och typ 2.

Diabetes är en kronisk sjukdom som påverkas av livets alla faser. Förändringar och omställningar t.ex. på det sociala planet eller genom förändrade rutiner i vardag eller arbeta kan göra att behandlingen sviktar och behöver ses över. Diabetes är en egenvårdssjukdom och patienten behöver vara välinformerad och ha goda kunskaper för att befrämja hälsa, livskvalitet och självförtroende i egenvården.

Vården på avdelningen sker dagtid och räknas som öppenvårdsbesök, natten tillbringas hemma eller på patienthotell.