Jobba på plastik- och käkkirurgisk avdelning 85 F2

Plastik- och käkkirurgisk avdelning 85 F2 är en vårdavdelning med verksamhet dygnet runt och har 12 vårdplatser. Avdelningen är nyrenoverad och har i stort sett enbart enkelsalar.

På avdelningen vårdas patienter före och efter operation, i alla åldrar och vårdtiden varierar mellan allt från mindre än ett dygn till längre vårdtid.

Patienterna kan ha medfödda missbildningar, käkställningsfel, tumörsjukdomar, ansiktstrauman eller brännskador. Vi vårdar exempelvis barn som föds med läpp, käk- och gomspalt (LKG) samt patienter i behov av rekonstruktion efter större kirurgiska ingrepp, till exempel bröstrekonstruktion.

De flesta av våra ingrepp är planerade men även akuta operationer förekommer. Vi arbetar i team som består av en sjuksköterska samt en undersköterska. På avdelningen jobbar teamen ihop med avdelningsläkare. Övriga professioner som finns att tillgå är bland annat dietist, arbetsterapeut, logoped och kurator.