Med stor kunskap, erfarenhet och kompetens tar vi hand om dig som förlorat tänder, drabbats av sjukdom, defekter vid canceroperation eller olycksfall med käk- ansiktsfrakturer, eller fötts med missbildningar i ansiktsskelettet som t.ex. läpp-, käk- och gomspalt samt sjukdomar i munnens slemhinnor.

Vi utför käkkirurgi, käkortopedi, oral medicin, käk- och ansiktsröntgen och har jourverksamhet. Vi vill verka för en patientfokuserad, högkvalitativ vård inom vårt kompetensområde.

Käkkirurgens huvuduppgifter är att:

  • erbjuda länets invånare bra specialistvård
  • snabbt erbjuda konsulttjänster och svara för utbildning
  • bedriva utvecklings- och forskningsarbete inom prioriterade områden

Vi strävar efter att:

  • ha korta väntetider
  • patienten ska möta samma specialist
  • vård och service ska infrias vid varje behandlingstillfälle
  • erbjuda akutbehandling dagtid

Vi som tar hand om dig är käkkirurger, käkortopeder, radiologer, sjukhustandläkare, tandhygienister, tandtekniker, tandsköterskor och operationstandsköterskor.

Samarbetet med övriga sjukhuset samt kopplingen till den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet medför en stimulerande utveckling och garanterar tillgång till högspecialiserad vård i livets olika skeden