Öron, näsa, hals (ÖNH) och plastik-operation är en gemensam operationsavdelning för verksamhetsområdena öron-, näsa- och halssjukdomar samt plastikkirurgi. Personalen är operationssjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom båda specialiteterna i ett nära samarbete med käkkirurgen och anestesiavdelningen.

Exempel på ingrepp som utförs är operation av läpp-, käk- och gomspalter, bröstrekonstruktion, transplantation av hud vid svåra brännskador, operation av ansiktsskador. Vi utför avancerad rhinologi, laserkirurgi och bronkoskopier samt basal kirurgi som tonsiller och polokliniska operationer i lokalanestesi. Våra patienter är både barn och vuxna från hela landet, men framför allt patienter från mellansverige.

Avdelningen har fem operationssalar. Två operationssalar disponeras av öron och tre av plastiken. Brännskadepatienter opereras på operationssalen på brännskadeintensivvårdsavdelningen.

Vår fina operationsavdelning ligger nu i 79-huset och kommer i februari 2023 att flytta till centralblocket.