Intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95 F

1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177 Vårdguiden

Telefon

018-611 59 50

Intermediärvårdssexpedition
018-611 59 69

Besök oss

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 95/96, sv

 Hitta till ingång

Hos oss vårdas nyfödda barn som behöver stöd och medicinsk hjälp under den första tiden efter födseln. Flertalet barn behöver bara stöd under en begränsad tidsperiod, för att klara omställningen till livet utanför livmodern eller för att hämta sig efter en komplicerad förlossning.

En till antalet relativt liten grupp barn som kräver kvalificerade insatser är de som är mycket för tidigt födda. Andra behöver avancerad medicinsk intensivvård för att överleva en komplicerad sjukdom eller missbildning. Vårdtiden på avdelningen kan vara allt ifrån några få timmar till flera månader.

På avdelningen vårdas de allra minsta och de sjukaste barnen från hela Uppsalaregionens upptagningsområde. Detta kan innebära att avdelningen på grund av till exempel platsbrist ibland tvingas göra prioriteringar gällande vilka barn som får vårdas på avdelningen. I dessa fall prioriteras alltid de sjukaste och minsta barnen, oavsett om dessa tillhör C-län eller ej. Detta kan innebära att stabila barn från C-län erbjuds vård på andra sjukhus i regionen.

Vid intensivvårdsplatserna är miljön anpassad till det arbete och den utrustning som är nödvändig, men även utformad för att ge det sjuka barnet och dess föräldrar ett så rofyllt, tryggt och avskiljt utrymme som möjligt.

Vårdnadshavare kan vårda sitt barn och vistas dygnet runt i dess närhet, även om de sover på BB eller på ett närbeläget patienthotell.

De barn och vårdnadshavare som vistas en längre tid på nyföddhetsavdelningen får egna kontaktpersoner ur varje personalkategori; undersköterska, sjuksköterska, läkare och kurator.

För de mer stabila barnen finns det nio samvårdsrum, där de kan bo och vårdas dygnet runt av sina föräldrar, med stöd av personal.

På avdelningen finns även dagrum och kök för vårdnadshavare.