Veteranmottagningen

Veteranmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är en öppenvårdsmottagning för veteraner med egen erfarenhet av krigshandlingar. För att betraktas som veteran ska man ha varit i utlandstjänst och varit utsänd av svensk myndighet.

Veteranmottagningen är en mottagning för personer i hela Sverige, vilket innebär att du kan söka här oavsett var du bor. Om du har behov finns möjlighet att söka ekonomisk hjälp med resor från några olika organisationer. Detta får du mer information om när vi har en första kontakt som kommer att ske via telefon eller e-post. Vi kommer då också att kunna boka in ditt första mottagningsbesök.

Vi som arbetar på veteranmottagningen är Stefan Olsson, specialistsjuksköterska i psykiatri, Eva Lindström, specialist i psykiatri och rättspsykiatri samt docent i psykiatri, Joel Bramsgård, kurator inom psykiatri och själv veteran och Linda Steinholtz, specialist i psykiatri.

Det är väl känt i länder som USA, som ofta deltagit i konflikter utanför sitt land, att soldater både under och efter sin tjänstgöring kan drabbas av olika typer av hälsoproblem. Kroppsligt kan man till exempel drabbas av högt blodtryck. Det är även vanligt med besvär som sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, oro och nedstämdhet.

Information om olika besvär kan du läsa om på högersidan under Information.

Till veteranmottagningen kan du vända dig om du har något eller några av ovan nämnda problem. Vi kommer då att träffas några gånger till att börja med, för att tillsammans med dig diskutera din problematik. I den utredning som görs under de första träffarna ingår psykiatrisk och kroppslig undersökning med blodprovstagning och EKG (kontroll av hjärtrytmen). Är det någon del av undersökningen du inte vill delta i, som exempelvis blodprovstagning, kan du givetvis tacka nej till den delen.

När utredningen är slutförd gör vi tillsammans upp om du ska ha en fortsatt kontakt på mottagningen eller rekommenderas till annan vårdande enhet. Om vi gemensamt bestämmer att du ska ha fortsatt kontakt med mottagningen görs en behandlingsplan tillsammans med dig där till exempel medicinering och/ eller samtal kan ingå.

Hur länge en kontakt med mottagningen varar är individuellt.

Om du är intresserad av att få en tid på veteranmottagningen kan du välja mellan att skriva ett brev, ringa mottagningens telefon, använda e-tjänsten Egen vårdbegäran eller be din behandlande doktor om en remiss/ specialistvårdsremiss. När förfrågan eller remissen kommit till oss kommer vi att ta telefonkontakt, alternativt brevkontakt, med dig och gemensamt bestämma en tid som kan passa. Du har då också möjlighet att ställa frågor kring resor och liknande.