Psykiatri­mottagningen för unga vuxna

1177

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta oss – dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid eller förnya recept.

 Logga in på 1177.se

Telefon

018-611 89 61

Besök oss

Öppettider
Mån - Fre 8-16

Besöksadress

Kungsgatan 38, Uppsala

 Hitta till besöksadress

Mottagningen tillhör sektionen för affektiva sjukdomar och har i uppdrag att utreda och behandla personer i åldrarna 18 till 25 år med ångest, depression eller bipolär sjukdom. 

På psykiatrimottagningen för unga vuxna erbjuds olika typer av behandlingar – medicinsk behandling, psykologisk behandling, socialt arbete och omvårdnadsarbete. Vi arbetar även med gruppbehandlingar.

För att komma till oss rekommenderar vi remiss från en vårdgranne, till exempel primärvården. Man kan också få telefonrådgivning hos oss för att vi ska hjälpa till och se om du ska göra en egenanmälan till oss.

Målgrupp 

Mottagningen tillhör specialistpsykiatrin, Affektiva sjukdomar, och har i uppdrag att utreda och behandla personer med svåra former av ångest, depression eller bipolär sjukdom. Lättare eller medelsvåra psykiatriska tillstånd behandlas inte vid mottagningen, utan vid vårdcentraler/husläkare.

Innan påbörjad kontakt 

Vanligaste sättet att komma till mottagningen är via remiss från någon vårdgranne, till exempel primärvården. 

Vårt mål är att erbjuda ett bedömningssamtal inom tre månader, från det remissen är mottagen. Efter bedömning tas ställning om eventuell behandling ska ges på mottagningen. 

Bedömningssamtal 

Vårt mål är att erbjuda ett första bedömningssamtal inom tre månader, från att vi fått remissen. Bedömningssamtalen görs av läkare eller psykolog, och är ofta ett till tre besök. Vid dessa samtal frågar vi om hur ditt liv ser ut just nu, hur det varit tidigare och vi gör en diagnostisk intervju - allt i syfte för att ringa in dina svårigheter, men också för att ta reda på vad du inte har problem med. I samband med bedömningssamtalen görs också en mindre hälsoundersökning hos undersköterska. 

Efter bedömningen tas ställning till om behandling ska ges på vår mottagning eller om vi inte är rätt vårdande enhet. Om du sedan ska få behandling hos oss gör vi en översiktlig vårdplan. Behandlingen ges ofta sedan av andra personer på mottagningen än den som gör bedömningen. 

Om besökstiden inte fungerar  

Om du har ett besök hos oss som du inte kan komma på är det viktigt att du meddelar detta i god tid innan, så att vi kan ge tiden till någon annan, och så att du slipper onödiga avgifter (se nedan). När du vill avboka en tid kontaktar du i första hand den behandlare du har på mottagningen. Om du inte har någons telefonnummer så ringer du mottagningen och lämnar meddelande på vår telefonsvarare. Telefonsvararen är öppen dygnet runt.  

Patientavgifter 

Om du är 20 år eller äldre betalar du för dina besök på mottagningen. Högkostnadsskyddet gäller hos oss. Det innebär att under en period på 12 månader betalar du aldrig mer än 1 200 kronor. Många intyg ingår däremot inte inom högkostnadsskyddet. 

Om du uteblir från ett inbokat besök eller om du avbokar mindre än 24 timmar före avtalad tid får du betala en avgift (kostnaden för besöket plus en faktureringsavgift). Detta gäller även om du är under 20 år. Frikort (högkostnadsskyddet) gäller inte vid uteblivet besök. Viktigt att du ringer och meddelar trots detta - så kan vi kanske ge tiden till någon annan. 

Om den du ska träffa skulle vara mer än 15 minuter försenad har du rätt att få pengarna till baka. Säg till i receptionen om du får vänta för länge.

Intyg 

Ibland kan man vilja få ett intyg från mottagningen. Kostnaderna för dessa är bestämda centralt och lika för hela regionen. Korta intyg kostar 406:-, normala intyg kostar 812:- och långa intyg 1 219:- eller mer. Högkostnadskortet kan tyvärr inte användas för dessa. Intyg till Försäkringskassan kostar aldrig någonting.

Behandling 

På mottagningen erbjuds olika typer av behandlingar – medicinsk behandling, psykologisk behandling, socialt arbete och omvårdnadsarbete. I regel erbjuds man en eller två av dessa typer av insatser. Ibland remitterar vi behandlingen till privatpraktiserande psykoterapeuter (till samma kostnad). För kontaktuppgifter till dessa, se länken till höger. 

Vi arbetar också med gruppbehandlingar och kan till patienter med depression och social fobi erbjuda behandling via internet. 

Stöd i vardagen 

Ibland kan man behöva stöd i sin vardag. Om man tror att man är i behov av det så ansöker man hos sin kommun. Under "länkar" hittar du länkar till Uppsala respektive Knivsta kommuns hemsidor för mer information. 

Kontakt 

Ring i första hand din behandlare om du vill kontakta mottagningen.  
Om du är vårdgranne är det oftast lättast att gå via sjukhusets växel och be att få tala med den du önskar eller med en av mottagningens sekreterare. 
Man kan som anhörig eller patient få telefonrådgivning hos oss. Ring då på morgonen, så blir du uppringd senare samma dag. 

Råd, tips och information 

På 1177.se finns mycket information om det som många undrar över när man mår psykiskt dåligt. Där kan du få information om alla diagnoser, om behandlingar, få tips vad som kan vara bra att tänka på när man mår dåligt, tips på litteratur, information om patientföreningar, och var du ska söka hjälp. Det finns också personliga patientberättelser och möjlighet att ställa frågor. På 1177 finns också mycket information som är riktad till dig som är närstående till någon som mår psykiskt dåligt.

Närstående och anhörig 

Vill du ta med en närstående till besöket på mottagningen är de välkomna. Den närstående kan till exempel vara med en stund i början eller i slutet av samtalet. Om du bor med dina föräldrar ser vi gärna att de följer med dig någon gång så de får veta i stora drag hur din kontakt ser ut hos oss. Du kan som anhörig också alltid vända dig till Anhörigcentrum för stöd om den drabbade är 21 år eller äldre, eller till kommunen om den drabbade är yngre.

Vi som arbetar på mottagningen 

Vi är drygt 30 personer som arbetar på mottagningen - undersköterska, skötare, sjuksköterskor, socionomer, psykologer, läkare och sekreterare. Eftersom vi är ett universitetssjukhus har vi många läkare som kommer tillfälligt till oss som ett led i sin specialistutbildning. Det innebär att du förmodligen kommer träffa olika läkare om du är hos oss under fler månader eller längre. 

Universitetsklinik 

Om du kommer till oss blir du ofta tillfrågad om att delta i en forskningsstudie. Om du väljer att delta eller inte påverkar inte på något sätt den vård du får. Om du kommer till oss under terminerna kan du komma att träffa någon av våra studenter från läkare- psykolog- eller sjuksköterskeprogrammen. De arbetar under samma tystnadsplikt som övrig personal och under sin handledares ansvar. Om det är viktigt för dig att ingen student deltar i din vård, eller viktigt att någon speciell student inte deltar, meddelar du bara detta till personalen vid besöket.