Utvecklas med oss på thoraxintensiven!

Personalen på thoraxintensiven.

Om TIVA

På thoraxintensivvårdsavdelningen (TIVA) arbetar vi med högteknologisk intensivvård. TIVA är en specialistavdelning som utför avancerad behandling och omvårdnad efter planerad och akut thoraxkirurgi. Graden av intensivvård kan variera från behandling med ECMO eller mekaniska hjärtpumpar till sedvanlig intensivvård efter hjärt-lungkirurgi. Visste du att vi var en av de första klinikerna i landet som utförde hjärtoperationer med hjärt-lungmaskin?  

Vi har åtta intensivvårdsplatser och dessutom uppvakningsenhet (TUVA), mottagning för patienter med hjärtpump och post-IVA-mottagning. Vi är ungefär 90 medarbetare som arbetar i multidisciplinära team där vi är måna om varandra och vår arbetsmiljö. Just nu söker vi fler medarbetare. Är du en av dem? 

Att jobba med hjärtpumpar och ECMO

På TIVA har intensivvårdssjuksköterskan stort fokus på cirkulatorisk monitorering med specifik invasiv utrustning. Olika typer av hjärtpumpar används för att avlasta hjärtat vid svår hjärtsvikt. Hjärtpumpen kan opereras in i det akuta skedet, i väntan på transplantation eller bli en permanent lösning.

Patienter kan också behandlas med ECMO hos oss. Denna behandling sätts in då ingen annan intensivvård är tillräcklig för att rädda patientens liv. 

Att vårda patienter som behandlas med hjärtpump eller ECMO innebär en mycket avancerad intensivvård och ställer höga krav på hela vårdteamets kompetens och erfarenhet.

 Läs mer om ECMO

Vad får du som anställd på TIVA?

Här hos oss får du en individuellt anpassad introduktion med kontinuerlig uppföljning. Vår utbildningssjuksköterska ansvarar för fortlöpande internutbildningar under ditt första år så som dialys, mekaniskt cirkulationsstöd och ECMO. Med tiden växer du in i rollen och kan ta dig an de svårast sjuka patienterna. Vi har dessutom fyra-fem utbildningsdagar varje år för hela arbetsgruppen. Utöver detta sker fortsatt utbildning på avdelningen. 

Vi erbjuder dig personligt mentorskap som stöd i din utveckling inom din profession. För att du ska känna dig trygg i din yrkesroll har vi handledning i reflektionsgrupper.  

För att stimulera den personliga utvecklingen kan du fördjupa dig inom specialområden och ta del av externa föreläsningar, utbildningar och kurser. Det finns också möjlighet att rotera inom och utanför verksamhetsområdet.

På thorax utvecklas du genom ett helt yrkesliv

Ellen vårdades på TIVA efter bussolycka

Ellen överlevde mirakulöst bussolyckan i Sveg. Hennes luftstrupe var av på tre ställen och hon fick behandlas på TIVA med ECMO-behandling.

 Se klippet här

Så jobbar vi med friskvård och arbetsmiljö

På TIVA arbetar vi hälsofrämjande och värnar om en god arbetsmiljö. Våra hälsoinspiratörer arbetar för att få fler i rörelse, öka gemenskapen och sprida energi och glädje i arbetsgruppen. Vi erbjuder friskvård till all personal regelbundet.

För oss är det viktigt att våra medarbetare har stor möjlighet att påverka sina arbetstider. Vi har därför önskeschema, ett rullande schema för storhelgsgrupper och två sommarsemesterperioder som gör att du får möjlighet till en långsiktig planering.

 

 Läs mer om friskvård här

Inte från Uppsala? Vi hjälper dig med bostadsbidrag!

Bor du utanför Uppsala men vill jobba här? Vi vet hur svårt det kan vara med bostad och vill därför erbjuda dig som utomlänsboende ett bostadsbidrag under de sex första månaderna om din månadskostnad överskrider 7000 kronor. 

Vi bidrar även med ett UL-busskort under sex månader alternativt ett cykelpaket där cykel, hjälm och bygellås ingår.

Jobba med oss!

Har du frågor? Kontakta:

Patrik Wallnor Fundin
018-6119004