All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Sök

Antal sökträffar: 85

Välkommen till psykiatrin på Akademiska sjukhuset

Vi ger dig specialistvård för psykiska sjukdomar och psykiatriska tillstånd.

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) på ... akut psykiatrisk problematik. Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Läs mer Hitta mottagning Våra mottagningar

Psykiatriavdelning 1

Psykiatriavdelning 1 är en specialiserad avdelning som erbjuder akut och planerad heldygnsvård till patienter

Handbok neuropsykiatri 20190710.pdf

innan utredning initieras. • Första linjens psykiatri är primärvården som erbjuder en första screening

Psykiatrimottagningen för unga vuxna

depression eller bipolär sjukdom. På psykiatrimottagningen för unga vuxna erbjuds olika typer av behandlingar ... bara detta till personalen vid besöket. Psykiatrimottagningen för unga vuxna på Akademiska sjukhuset

Akutmottagningen för vuxenpsykiatri

omhändertagande vänder du dig till akutmottagningen för vuxenpsykiatri, som är öppen dygnet runt för vuxna över 18 ... även ett mobilt team. Akutmottagningen för vuxenpsykiatri på Akademiska sjukhuset Vid behov av akut

ST psykiatri

Verksamhetsområdet psykiatri vid Akademiska sjukhuset erbjuder ST utbildningar inom vuxenpsykiatri och barn-och ... barn-och ungdomspsykiatri. Du kan även välja rättspsykiatri som grenspecialitet och beroendemedicin eller äldrepsykiatri

Psykiatriavdelning 2

Psykiatriavdelning 2 har tolv vårdplatser för utredning, diagnostisering, behandling och vårdnivåbedömning

Bålsta psykiatrimottagning

1177 Vårdguiden Bålsta psykiatrimottagning vänder sig till vuxna över 18 år. Mottagningen erbjuder behandling ... Mottagningen samarbetar bland annat med kommunens socialpsykiatri och missbruksterapeuter. Remiss från husläkare

Psykiatriveckan 2018

Psykiatriveckan 2018 - Tema "Psykisk hälsa i livets olika skeden" Fri entré - ingen föranmälan krävs