Sök

Antal sökträffar: 2711

Missbildningar

Kraniosynostos, skallmissbildningar Kraniosynostos är ett samlingsnamn på en typ av medfödda skallmissbildningar och innebär att en eller flera av de sömmar (suturer) som förbinder skallens olika

Region Uppsala Innovation

Region Uppsala Innovation

MedBridge-studien

'Medication Reviews Bridging Healthcare' (MedBridge) eller 'Läkemedelsgenomgångar som överbryggande sjukvård' på svenska är en klinisk studie som syftar till att studera effekterna av en ny

Idékraft

Idékraft Idékraft Idékraft Ta emot patienters och närståendes idéer Idékraft Läs mer

Familjer berättar

Här berättar tre familjer om sin upplevelse. Familjen Haake "På sjukhuset pratade jag med en kurator. Jag bad om det, och de ordnade det direkt. Det var toppen!" Läs berättelsen om familjen Haake

Coronaviruset

Information om coronaviruset Här finns riktlinjer, dokument och länkar kring coronaviruset för dig som jobbar inom Region Uppsala, privata vårdcentraler eller kommunal vård och omsorg. OBS!

Kromosomavvikelser

Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta barn föds friska. Ungefär två procent av alla foster har dock någon form av missbildning och/eller kromosomavvikelse. De flesta

Skolan som arena

Elevers idéer om psykisk hälsa ska tas till vara. Barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset har beviljats tre års projektstöd av Allmänna arvsfonden. Projektet, som heter Skolan som