Sök

Antal sökträffar: 2637

Mätning BHK

Enligt ViS dokument – Samverkan avseende vårdhygien och smittskydd i Uppsala län ska ansvarig chef i samarbete med hygienombuden tillse att kontinuerliga observationsmätningar av följsamhet till

Kurser

ST-enheten vid Akademiska sjukhuset ansvarar för att det i Region Uppsala finns tillgång till specialitetsövergripande kurser för ST-läkare som motsvarar föreskriftens krav (a- och b-delmål)

Friskhuset

Friskhuset - mer än ett gym! Friskhuset är en hälsoanläggning för medarbetare på Akademiska sjukhuset. Välkommen till oss! Du hittar oss i fräscha lokaler högst upp i samma hus som

Hjärtakademi för dig som patient eller anhörig

Hjärtakademi - för dig som vårdats för hjärtinfarkt eller kärlkramp. Kom och träffa oss i teamet så berättar vi om förebyggande insatser vid hjärt-kärlsjukdom. Torsdag 22 augusti 16–17.oo

Hjärtakademi för dig som patient eller anhörig

Hjärtakademi - för dig som vårdats för hjärtinfarkt eller kärlkramp. Kom och träffa oss i teamet så berättar vi om förebyggande insatser vid hjärt-kärlsjukdom. Torsdag 22 augusti 16–17.oo

Hjärtakademi för dig som patient eller anhörig

Hjärtakademi - för dig som vårdats för hjärtinfarkt eller kärlkramp. Kom och träffa oss i teamet så berättar vi om förebyggande insatser vid hjärt-kärlsjukdom. Torsdag 22 augusti 16–17.oo

Lung-och allergimottagningen

1177 Vårdguiden Telefon Öppettider Besöksadress Hos oss utreds, diagnostiseras och behandlas olika lung- och allergisjukdomar. Ska du kontakta oss på telefon? Då Lung- och allergimottagningen

ST-studierektorer

Akutsjukvård - Anja Westman Allergologi - Mary Kämpe Anestesi och intensivvård - Emma Pontén  Arbets- och miljömedicin - Robert Wålinder Barn- och ungdomskirurgi - Rolf Christofferson Barn- och

Sjukhusbiblioteket

Välkommen till sjukhusbiblioteket! Vi är till för patienter, närstående och personal på Akademiska sjukhuset. Sjukhusbiblioteket har två bibliotek på sjukhusområdet. Vi finns vid ingång 10

Edith: ”Vi är ett sammansvetsat team”

”Vi är ett sammansvetsat team” ”Vi är ett sammansvetsat team” Edith började som specialistläkare på TIVA i november och kände direkt att hon trivdes bra med både medarbetare och patientgrupp. Hur