Smärt­rehabiliterings­mottagningen

Under sommaren 8 juli till och med 7 augusti har mottagningen stängt. Ärenden som kommer in under denna period kommer att besvaras efter den 8 augusti. Vid akuta besvär ring 112 eller 1177 för rådgivning.

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 24 85

Telefontider
Mån - Fre 8-16 Flervalstelefoni

Besök oss

Öppettider
Mån - Fre 8-16

Besöksadress

Specialistrehabiliteringsenheten, Genetikvägen 4, Uppsala

 Hitta till ingång

 

 

Om oss

Vi vänder oss till dig med långvarig smärta. Innan du tar kontakt med oss på smärtrehabiliteringen är det viktigt att du upplever dig färdigutredd och att ni provat er fram till den bäst fungerande medicineringen. Om det finns behov ska du även ha provat fysioterapeutisk och/eller psykologbehandling på din vårdcentral. Märker du, trots dessa åtgärder, att du inte får ditt liv med smärtproblem att fungera, så är det läge att ta kontakt med oss.

Inför ditt besök

För att komma till oss krävs en remiss. Om den blir accepterad kommer du kallas på ett nybesök till en läkare. Läkaren kan då rekommendera olika åtgärder, exempelvis en fördjupad bedömning i ett av våra smärtrehabteam. Teamet bedömer då vad nästa steg i din rehabilitering bör vara. Det kan eventuellt vara att gå vidare till ett av våra smärtrehabiliteringsprogram. Dessa program har olika innehåll och tempo, men alla har en inriktning mot att hitta en bättre hanteringsstrategi av din livssituation. Därför är det viktigt att du är beredd att prova nya sätt att förhålla dig till din situation. Behandlingen bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi) och är oftast i grupp.

Smärtrehabiliteringsprogrammen är multimodala vilket är evidensbaserat enligt SBU (statens beredning för medicinsk utvärdering). Detta innebär att konceptet testats i stor skala och har visat sig ha god effekt för personer med långvariga smärttillstånd. Målet är framför allt en ökad kontroll över livet, ökad livskvalité och minskad sjukskrivning.

Intyg

För dig som behöver ett intyg av en läkare debiteras detta enligt den så kallade gula taxan. Läs mer om de olika priserna här.

Våra behandlingar

Smärtrehabiliteringen i öppenvård sker oftast i grupp

Behandlingarna har olika innehåll, men alla har en inriktning mot att förändra beteendet.

Behandlingen är en "evidensbaserad multimodal smärtrehabilitering" enligt SBU (statens beredning för medicinsk utvärdering). Detta innebär att behandlingen testats i stor skala och har visat sig ha god effekt för personer med långvariga smärttillstånd. Förbättringar syns framför allt i en uppfattad känslan av att få en ökad kontroll över livet, minskad sjukskrivning och ökad livskvalité,

Syftet med behandlingen är att framför allt minska störningen av smärtan i din vardag, ge en förstärkt känsla av kvalité i livet och öka eller hålla kvar förmågan att arbeta.