Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Smärt­rehabiliterings­avdelningen

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 50 12

Besök oss

Öppettider
Mån - Fre 8-16

Besöksadress

Specialistrehabiliteringsenheten Genetikvägen 4, Uppsala

 Hitta till ingång

Vår verksamhet

Vi har två olika typer av verksamhet här. Dels smärtrehabilitering i veckovård och dels utredningar av komplicerade smärttillstånd under en vecka.

Du hittar oss på Genetikvägen 4. 

Smärtrehabilitering i veckovård

Behandlingen vänder sig till dig med långvarig smärtproblematik där den medicinska utredningen är avslutad. Du som är beredd att förändra din situation men inte vet riktigt hur och klarar din personliga vård själv.

Vad vill vi uppnå med behandlingen?

  • Att öka din livskvalitet utifrån dina resurser.
  • Att öka dina kunskaper om kroppens resurser och begränsningar och därigenom öka förutsättningarna för en ökad fysisk kapacitet och känsla av kontroll.
  • Att öka din tilltro till din förmåga att leva med smärtan.
  • Att du kan återta en aktiv roll i utformandet av din egen vardag.

Vad vi använder för behandlingsmetoder

Behandlingen består av psykologiska, fysiska och medicinska metoder i form av lektioner och praktiska övningar. Dessa är baserade på ACT (Acceptance and Committment Therapy) som är en inriktning inom KBT (kognitiv beteendeterapi).

Behandlingens uppläggning

Behandlingen sker huvudsakligen individuellt men även i grupp.
Intag sker gruppvis med cirka 5-7 patienter åt gången och sker i veckovård inneliggande på vårdavdelning. Vårdtiden är sammanlagt sex veckor, uppdelat på tre tillfällen under cirka fyra månader.

Behandlingsteamet

Teamet består av fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut, sjuksköterska, undersköterska och specialistläkare.

Hur kontaktar du oss?

Det krävs en läkarremiss till Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset för en bedömning om en eventuell behandlingsperiod. Om du bor utanför Uppsala län behövs det en specialistvårdsremiss.

Utredningar av komplicerade smärttillstånd

Hur går utredningarna till?

Utredningarna görs under en vecka då du är inneliggande på vårdavdelning. Du träffar en rehabiliteringsläkare och en narkosläkare med specialkunskap om långvariga smärttillstånd. I det utredande teamet ingår också en smärtpsykiater och ett rehabteam bestående av sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och vid behov psykolog.

Vi tar också in andra specialister exempelvis inom neurofysiologi, neurologi, gynekologi eller från beroendeenheten om behovet finns. Utredningen avslutas med en konferens där du får reda på resultatet av utredningen och de förslag som teamet kommit fram till.