Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Rehabiliterings­medicinska mottagningen

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 24 85

Besök oss

Öppettider
Mån - Fre 8-16

Besöksadress

Specialistrehabiliteringsenheten Genetikvägen 4, Uppsala

 Hitta till ingång

Om oss

Rehabiliteringsmedicinska mottagningen erbjuder specialiserad rehabilitering i öppenvård. Vi tar i första hand emot dig som är i yrkesverksam ålder och som t ex har en hjärnskada, ryggmärgsskada, neurologisk sjukdom eller förhöjd muskelspänning/spasticitet.

Vem är Rehabiliteringsmedicinska mottagningen till för?

  • Du som har haft en stroke, förvärvade hjärnskador, neurologiska sjukdomar, Parkinson, MS, postpolio, ryggmärgsskador eller sexologiska problem.

Exempel på vad mottagningen kan hjälpa dig med

  • Teambaserad rehabilitering
  • Behandling vid spasticitet (förhöjd muskelspänning)
  • Sexologisk rådgivning och behandling
  • Uppföljning och rehabilitering

Hur får jag kontakt med mottagningen?

Till oss kan du antingen komma på remiss från annan vårdgivare eller söka själv med egen vårdbegäran. Du kan skriva en egen vårdbegäran via E-tjänster på 1177.

Intyg

För dig som behöver ett intyg av en läkare debiteras detta enligt den så kallade gula taxan. Läs mer om de olika priserna här.

Inför ditt besök

Du hittar oss på Genetikvägen 4. 


Vi ser gärna att närstående deltar vid personens besök hos oss.

Under ditt besök

Ditt första besök hos oss innebär en inledande bedömning där målsättningen är att ta reda på ditt behov och önskemål.
Om du har behov av en individuell rehabiliteringsperiod erbjuds detta, längden på hur länge kontakten fortgår varierar.
Ryggmärgsskador erbjuds uppföljning i ett livsperspektiv. Vid tonusbehandling och sexologisk rådgivning/ behandling kan kontakten med mottagningen både bestå i ett enstaka besök till mer långvarig kontakt.

Efter ditt besök

Om vi kommer fram till att mer kontakt med rehabiliteringsteamen behövs så genomförs en fördjupad bedömning där du får träffa flera professioner och en rehabiliteringsplan sammanställs tillsammans med dig.

Därefter ges insatser från olika professioner i arbetet med att nå de uppsatta målen. Vid spasticitet kan det bli aktuellt med behandling i form av injektioner i muskeln med Botulinumtoxin. Vid sexologiska problem kan det bli aktuellt med olika typer av behandling tex partnersamtal och läkemedelsbehandling samt ytterligare utredningar.