Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Protonstrålning för barn

Barn liggandes i säng blir undersökt med stetoskop.

På sektionen för Blod- och tumörsjukdomar hos barn på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala tar vi emot barn och ungdomar som behandlas med protonstrålning på Skandionkliniken.

Vi erbjuder den vård och omvårdnad som behövs i samband med strålbehandlingen. Vår mottagning och vårdavdelning ligger mindre än 200 meter från Skandionkliniken. 

Vilka patienter kan remitteras?

Alla patienter som barnradioterapigruppen beslutat ska ha protonstrålning ska också remitteras till Blod och tumörsjukdomar för barn i Uppsala. Alla patienter som remitteras för protonstrålning till Skandionkliniken ska också ha en separat remiss till samma enhet. Alla internationella patientförfrågningar/remisser ska skickas till Uppsala Care.

Remittera och läs mer om oss

 ifyllningsbar remiss

Vad kan vi erbjuda?

Patienterna kan få all den omvårdnad och medicinsk behandling som ni önskar från remitterande enhet. I första hand görs förberedelser (såsom CT, fixation och mask) på det egna barnonkologiska centrat och strålbehandlingsavdelningen där. Önskar man att dessa förberedelser görs i Uppsala får ni kontakta strålbehandlingsavdelningen på Akademiska sjukhuset. Hos Blod- och tumörsjukdomar för barn i Uppsala har vi en "proton-lek-modul" där vi kan erbjuda barnen samt föräldrar och syskon träning med hjälp av lek och information inför strålningsproceduren på Skandion. Behövs narkos eller narkosberedskap ordnar vi det. Cytostatikabehandling kan ges via vår mottagning eller på vår vårdavdelning. Det är viktigt för oss att i god tid få information om det önskas lekterapi och skola för syskon då vi behöver kunna planera för det. Vi behöver all information i remissen på vad som ska ingå.

En bedömning och uppföljning under stålbehandlingsperioden görs av läkare på Barnmottagningen för blod- och tumörsjukdomar, vissa gånger i samarbete med strålningsansvariga läkare från Skandionkliniken.Vi kommer att hålla kontakt med in remitterande enhet vid större medicinska frågor och om patienten oväntat behöver läggas in för behandling.