Trafikolycka

Tillbaka
Datum för olyckan 2024-05-23
Uppdaterad 2024-06-03 16:51
Ankomst till Akademiska sjukhuset 2024-05-24 10:00
Olycksfallsplats Enånger
Typ av olycka Trafikolycka
Hemort eller hemlän Sundsvall
Totalt antal personer inblandade
Övrig information

Tillståndet är stabilt. Patienten intensivvårdas och väntar ytterligare kirurgiska åtgärder.

Patient
Kön Kvinna
Ålder 59
Tillstånd Livshotande skador

I kommunikéerna används en medicinsk klassificering som har tre nivåer:

  • Lindriga skador: Skador som kan kräva kortare tids vård/observation på sjukhus, t ex sårskador, utgjutningar, enklare frakturer.
  • Allvarliga skador: Skador som kräver sjukhusvård och ofta operation. Skadorna är mer uttalade än lindriga, men behöver inte ge bestående men.
  • Livshotande skador: Osäkerhet om patientens liv kan räddas, t ex svåra blödningar, allvarliga leverskador med stora inre blödningar, allvarliga skallskador med risk för hjärndöd, multipla frakturer/trauma med okontrollerbara blödningar.