Man skadad i fallskärmsolycka

Tillbaka
Datum för olyckan 2024-06-25
Uppdaterad 2024-07-01 14:16
Ankomst till Akademiska sjukhuset 2024-06-25 12:56
Olycksfallsplats Gryttjom - Tierp
Typ av olycka Landningsolycka fallskärm
Hemort eller hemlän Uppsala
Totalt antal personer inblandade 1
Övrig information

Inga nya uppgifter.

Patient
Kön Man
Ålder 20
Tillstånd Allvarliga skador

I kommunikéerna används en medicinsk klassificering som har tre nivåer:

  • Lindriga skador: Skador som kan kräva kortare tids vård/observation på sjukhus, t ex sårskador, utgjutningar, enklare frakturer.
  • Allvarliga skador: Skador som kräver sjukhusvård och ofta operation. Skadorna är mer uttalade än lindriga, men behöver inte ge bestående men.
  • Livshotande skador: Osäkerhet om patientens liv kan räddas, t ex svåra blödningar, allvarliga leverskador med stora inre blödningar, allvarliga skallskador med risk för hjärndöd, multipla frakturer/trauma med okontrollerbara blödningar.