Man skadad i hemmet

Tillbaka
Datum för olyckan 2024-04-10
Uppdaterad 2024-04-11 11:25
Ankomst till Akademiska sjukhuset 2024-04-10 08:30
Olycksfallsplats
Typ av olycka Knivskadad i hemmet
Hemort eller hemlän Uppsala
Totalt antal personer inblandade
Övrig information

Okänt

Patient
Kön Man
Ålder 44
Tillstånd Livshotande skador

I kommunikéerna används en medicinsk klassificering som har tre nivåer:

  • Lindriga skador: Skador som kan kräva kortare tids vård/observation på sjukhus, t ex sårskador, utgjutningar, enklare frakturer.
  • Allvarliga skador: Skador som kräver sjukhusvård och ofta operation. Skadorna är mer uttalade än lindriga, men behöver inte ge bestående men.
  • Livshotande skador: Osäkerhet om patientens liv kan räddas, t ex svåra blödningar, allvarliga leverskador med stora inre blödningar, allvarliga skallskador med risk för hjärndöd, multipla frakturer/trauma med okontrollerbara blödningar.