Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

man skadad i elsparkcykelolycka

Tillbaka
Datum för olyckan 2023-06-15
Ankomst till Akademiska sjukhuset 2023-06-16 14:34
Olycksfallsplats
Typ av olycka Trafikolycka
Hemort eller hemlän
Totalt antal personer inblandade 1
Övrig information Okänt
Patient
Kön Man
Ålder 33
Tillstånd Allvarliga skador

I kommunikéerna används en medicinsk klassificering som har tre nivåer:

  • Lindriga skador: Skador som kan kräva kortare tids vård/observation på sjukhus, t ex sårskador, utgjutningar, enklare frakturer.
  • Allvarliga skador: Skador som kräver sjukhusvård och ofta operation. Skadorna är mer uttalade än lindriga, men behöver inte ge bestående men.
  • Livshotande skador: Osäkerhet om patientens liv kan räddas, t ex svåra blödningar, allvarliga leverskador med stora inre blödningar, allvarliga skallskador med risk för hjärndöd, multipla frakturer/trauma med okontrollerbara blödningar.