Tillbaka
Datum för olyckan 2023-08-30
Ankomst till Akademiska sjukhuset 2023-08-30 22:00
Olycksfallsplats Sundsvall
Typ av olycka Arbetsplatsolycka
Hemort eller hemlän
Totalt antal personer inblandade 1
Övrig information

Utskriven till hemorts sjukhus fredag 8/9 för fortsatt vård. 

Patient
Kön Man
Ålder 62
Tillstånd Livshotande skador