Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Trafikolycka tidig söndag morgon

Tillbaka
Datum för olyckan 2022-05-15
Ankomst till Akademiska sjukhuset 2022-05-15 04:23
Olycksfallsplats
Typ av olycka Trafikolycka
Hemort eller hemlän
Totalt antal personer inblandade 7
Övrig information
Patient
Kön Kvinna
Ålder 30-års åldern
Tillstånd Allvarliga skador

I kommunikéerna används en medicinsk klassificering som har tre nivåer:

  • Lindriga skador: Skador som kan kräva kortare tids vård/observation på sjukhus, t ex sårskador, utgjutningar, enklare frakturer.
  • Allvarliga skador: Skador som kräver sjukhusvård och ofta operation. Skadorna är mer uttalade än lindriga, men behöver inte ge bestående men.
  • Livshotande skador: Osäkerhet om patientens liv kan räddas, t ex svåra blödningar, allvarliga leverskador med stora inre blödningar, allvarliga skallskador med risk för hjärndöd, multipla frakturer/trauma med okontrollerbara blödningar.