Skoterolycka Dalarna

Tillbaka
Datum för olyckan 2022-03-12
Ankomst till Akademiska sjukhuset 2022-03-12 19:54
Olycksfallsplats Dalarna
Typ av olycka Trafikolycka
Hemort eller hemlän Malung
Totalt antal personer inblandade
Övrig information

Vårdas inom intensivvården.

Patient
Kön Man
Ålder 50
Tillstånd Allvarliga skador