Tillbaka
Datum för olyckan 2022-07-28
Ankomst till Akademiska 2022-07-28
Olycksfallsplats Torsby
Typ av olycka Skidolycka
Hemort/Hemlän Torsby
Totalt antal personer inblandade Oklart
Övrig information

Vårdas i respirator

Patient
Kön Kvinna
Ålder 50
Tillstånd Allvarliga skador