Lägenhetsbrand

Tillbaka
Datum för olyckan
Ankomst till Akademiska sjukhuset
Olycksfallsplats
Typ av olycka
Hemort eller hemlän
Totalt antal personer inblandade
Övrig information