Tillbaka
Datum för olyckan 2021-09-06
Uppdaterad 2021-09-07 15:19
Ankomst till Akademiska 2021-09-06
Olycksfallsplats Uppsala
Typ av olycka Trafikolycka
Hemort/Hemlän Uppsala
Totalt antal personer inblandade 1
Övrig information

Inkommit med livshotande skador. Vårdas på intensivvårdsavdelning och tillståndet är nu stabilt.

Patient
Kön Man
Ålder 30
Tillstånd Livshotande skador