Man skadad i crossolycka Falun

Tillbaka
Datum för olyckan 2021-06-05
Ankomst till Akademiska 2021-06-05
Olycksfallsplats Grycksbo/Falun
Typ av olycka Trafikolycka
Hemort/Hemlän
Totalt antal personer inblandade 1
Övrig information

Läget instabilt, kräver intensivvård

Patient
Kön Man
Ålder
Tillstånd Livshotande