Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Bilolycka - krock med älg

Tillbaka
Datum för olyckan 2021-09-21
Ankomst till Akademiska sjukhuset 2021-09-21 23:09
Olycksfallsplats E4:n
Typ av olycka Trafikolycka
Hemort eller hemlän Stockholm
Totalt antal personer inblandade 2
Övrig information

Andra personen var en 58 årig man också från Stockholm med allvarliga skador. Båda personer är stabila och vårdas på intensivvårdsavdelning.

Patient
Kön Kvinna
Ålder 58
Tillstånd Livshotande skador

I kommunikéerna används en medicinsk klassificering som har tre nivåer:

  • Lindriga skador: Skador som kan kräva kortare tids vård/observation på sjukhus, t ex sårskador, utgjutningar, enklare frakturer.
  • Allvarliga skador: Skador som kräver sjukhusvård och ofta operation. Skadorna är mer uttalade än lindriga, men behöver inte ge bestående men.
  • Livshotande skador: Osäkerhet om patientens liv kan räddas, t ex svåra blödningar, allvarliga leverskador med stora inre blödningar, allvarliga skallskador med risk för hjärndöd, multipla frakturer/trauma med okontrollerbara blödningar.