Barn skadat i fallolycka

Tillbaka
Datum för olyckan 2021-08-30
Ankomst till Akademiska 2021-08-30
Olycksfallsplats Nyköping
Typ av olycka
Hemort/Hemlän Nyköping
Totalt antal personer inblandade 1
Övrig information

Patienten ankom med livshotande skador. Avled fyra timmar efter operation och intensivvård.

Patient
Kön Man
Ålder 3
Tillstånd Avliden