Välkommen till Precisions­medicinskt centrum Uppsala (PMCU)

Syftet med Precisionsmedicinskt centrum Uppsala (PMCU) är att säkerställa att patienter får ta del av precisionsdiagnostik och precisionsbehandling. Genom gränsöverskridande forskning och innovation bidrar vi till att nya lösningar kan utvecklas och implementeras i hälso- och sjukvården.

Precisionsmedicinskt centrum Uppsala är ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och Uppsala universitet. PMCU är ett virtuellt centrum och samlingspunkt för de verksamheter som arbetar inom området i Uppsala.

For information in English, please visit this page Precision Medicine.

Introduktion till precisionsmedicin

UU och KI lanserar föreläsningsserie om precisionsmedicin för personal inom hälso- och sjukvården.

Uppsala universitet och Karolinska Institutet lanserar en öppen webbaserad föreläsningsserie i första hand för personal som jobbar inom sjukhusvården i Uppsala och Stockholm. Målsättningen är att öka kunskapen om precisionsmedicin hos personalen och bidra till att framstegen inom området kommer fler patienter till godo. Vad är precisionsmedicin? Hur kommer införandet av precisionsmedicin att påverka den kliniska vardagen? Vad kommer precisionsmedicin att betyda för våra patienter? Ta del av det senaste från några av de främsta forskarna inom området. Kursen är kostnadsfri.

 Läs mer om utbildningen

Masterprogram i precisionsmedicin

Startar hösten 2023 vid Uppsala universitet.

Masterprogrammet i precisionsmedicin innehåller avancerade kurser i medicinsk genetik, cancerbiologi och molekylär diagnostik, med fördjupningar i storskaliga teknologier för molekylär kartläggning och bilddiagnostik. Sista ansökningsdag är 17 april 2023.

 Masterprogram i precisionsmedicin (uu.se)

Loggor_samarbete.jpg