Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Välkommen till Precisions­medicinskt centrum Uppsala (PMCU)

Syftet med Precisionsmedicinskt centrum Uppsala (PMCU) är att säkerställa att patienter får ta del av precisionsdiagnostik och precisionsbehandling. Genom gränsöverskridande forskning och innovation bidrar vi till att nya lösningar kan utvecklas och implementeras i hälso- och sjukvården.

Precisionsmedicinskt centrum Uppsala är ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och Uppsala universitet. PMCU är ett virtuellt centrum och samlingspunkt för de verksamheter som arbetar inom området i Uppsala.

For information in English, please visit this page Precision Medicine.

Deltagande i ”Aiming for the clinics"

Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset, Eva Tiensuu Jansson, överläkare, professor i medicin och ställföreträdande vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet och Maria Svensson Eriksson, centrumföreståndare Uppsala Clinical Research Centre, var på plats på symposium ”Aiming for the clinics” på Uppsala universitet 8 mj 2024 för att visa upp Precisionsmedicinskt centrum Uppsala (PMCU). 

Marianne van Rooijen, Eva Tiensuu Jansson och Maria Svensson Eriksson ler mot kameran

 Läs mer om eventet

Introduktion till precisionsmedicin

UU och KI lanserar föreläsningsserie om precisionsmedicin för personal inom hälso- och sjukvården.

Uppsala universitet och Karolinska Institutet lanserar en öppen webbaserad föreläsningsserie i första hand för personal som jobbar inom sjukhusvården i Uppsala och Stockholm. Målsättningen är att öka kunskapen om precisionsmedicin hos personalen och bidra till att framstegen inom området kommer fler patienter till godo. Vad är precisionsmedicin? Hur kommer införandet av precisionsmedicin att påverka den kliniska vardagen? Vad kommer precisionsmedicin att betyda för våra patienter? Ta del av det senaste från några av de främsta forskarna inom området. Kursen är kostnadsfri.

 Läs mer om utbildningen

Loggor_samarbete.jpg