Välkommen till Precisionsmedicinskt centrum Uppsala (PMCU)

Syftet med Precisionsmedicinskt centrum Uppsala (PMCU) är att säkerställa att patienter får ta del av precisionsdiagnostik och precisionsbehandling. Genom gränsöverskridande forskning och innovation bidrar vi till att nya lösningar kan utvecklas och implementeras i hälso- och sjukvården.

Precisionsmedicinskt centrum Uppsala är ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och Uppsala universitet. PMCU är ett virtuellt centrum och samlingspunkt för de verksamheter som arbetar inom området i Uppsala.

For information in English, please visit this page Precision Medicine.

Invigning av Precisionsmedicinskt centrum Uppsala

Den 21 juni 2022 invigdes Precisionsmedicinskt centrum Uppsala.
Välkommen att se invigningen i sin helhet:
Invigning av Precisionsmedicinkt centrum Uppsala (quickchannel.com)

Loggor_samarbete.jpg