Neonatalmottagningen

1177 Vårdguiden

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta oss – dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 32 33

Telefontider
Mån - Fre 8-15.30

Besök oss

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 95/96, BV

 Hitta till ingång

För tidigt födda barn och barn med problem i nyföddhetsperioden följs upp enligt ett nationellt uppföljningsprogram med undersökning och kontroll hos barnläkare. Till detta program är även sjukgymnast och psykolog kopplade

Syftet med uppföljningen är att bland annat att tidigt upptäcka eventuella förseningar i den psykomotoriska utvecklingen för att tidigt kunna behandla dessa.

Vi har också en sjuksköterskemottagning med till exempel viktuppföljning, rådgivning, vaccinationer och möjlighet till extra stöd för famlijer som genomgått en komplicerad nyföddhetsperiod.