Medicin­mottagningen vid Akademiska sjukhuset

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 43 60

Telefontider
Mån - Fre 10-11.30

Av/ombokning
018-611 43 60
Mån - fre 8-9.30

Besök oss

Öppettider
Mån - Tor 7.30-16
Fredagar 7.30-13.30

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, ingång 30, 5 trappor

 Hitta till ingång

Medicinmottagningens verksamhet är avsedd för patienter med hjärt- och kärlsjukdom. Vi är bland annat specialiserade på högt blodtryck och proppbildning i lungor (lungemboli) och i de djupa venerna (DVT) samt koagulationsrubbningar. 

Hit remitteras patienter för uppföljning och behandling efter besök på akutmottagningen eller som återbesök efter sjukdomsvistelse. Vi tar även emot remisser från primärvården och andra specialiteter.

Träffa sjuksköterska hos oss

Sjuksköterskorna hos oss har bland annat hand om provtagning, telefonrådgivning och ger information vid antikoagulationsbehandling.

Antikoagulationsbehandling

Hit kommer patienter som haft lungemboli, DVT samt patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel. Sjuksköterskorna har särskild delegering på att dosera läkemedlet Waran.

24-timmars blodtrycksmätning

Remisser kommer från primärvården samt avdelningar på sjukhuset. En mätare bärs under ett dygn och registrerar blodtrycket regelbundet.

Träffa läkare hos oss

Alla patienter med DVT och lungemboli får ett besök här för utredning och uppföljning av blodförtunnande behandling. Mottagningen utreder också patienter med koagulationsrubbningar eller blödningsbenägenhet. Patienter med högt blodtryck som behöver specialistvård remitteras hit.
Möjlighet finns också till snabba återbesök för patienter inom Region Uppsala som varit på akutmottagningen eller på vårdavdelning inom akutsjukvård och internmedicin.

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

På medicinmottagningen arbetar ett team med sjuksköterska och läkare för att utreda allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer.

Patienter med ospecifika symtom kan remitteras från primärvården och i vissa fall från akutmottagningen till en standardiserad vårdprocess. Syftet med ett standardiserat vårdförlopp, är att säkra att dessa patienter utreds utan medicinskt omotiverad väntetid och vid fall av allvarlig sjukdom snabbt slussas till rätt instans för behandling.

Allvarliga, icke-akuta sjukdomar börjar ofta med få och allmänt förekommande eller ospecifika symtom som trötthet, viktnedgång, smärtor eller lågt blodvärde. Samma symptom är i de allra flesta fall godartade och försvinner utan behandling, eller beror på andra sjukdomar än cancer. En basal utredning ska därför vara gjord i primärvården innan patienten remitteras till oss.

Du som har fått en kallelse till oss

Du har blivit remitterad till oss av din husläkare eller från en akutmottagning för hjälp med utredning av vad dina av symtom beror på. Vi ska göra vad vi kan för att ta reda på om du har en sjukdom som behöver behandling.

Steg ett är ofta att du genomgår en röntgenundersökning av bröstkorgen och buken. Du kommer bli kontaktad av sjuksköterska som går igenom hur du mår, dina symtom och ger dig mer information om hur utredningen kommer att gå till. Provtagning sker vid behov.

När vi fått dina röntgensvar och eventuellt kompletterande blodprover. kallas du till ett läkarbesök hos oss. Du blir undersökt, vi samtalar om din hälsa, levnadsvanor, kost, eventuella läkemedel, symptom och annat som kan vara värdefullt för din fortsatta utredning. Ytterligare undersökningar kan beställas om det behövs.

Målet är att vi på kort tid ska göra en bred utredning och därför är det viktigt att du har möjlighet att komma till oss med kort varsel, samt att du är tillgänglig per telefon. Kontaktsjuksköterskan kommer att vara samordnare för din utredning och ge information om eventuella förberedelser inför olika undersökningar. Vi är måna om att du hela tiden ska känna dig välinformerad och delaktig samt få det stöd du behöver under utredningen.

Vid frågor, tveka inte att kontakta oss.