Sommar på Akademiska

Sommar på Akademiska

Upplev livet på Akademiska sjukhuset. I vår sommarpodd delar medarbetare från olika verksamheter sina personliga berättelser: Om att befinna sig i händelsernas centrum och i forskningens framkant. Hur det är att hantera det svåra och det okända. Att känna sig utslagen och att hämta kraft igen. Året runt, i vått och torrt, gör vi som jobbar på Akademiska livet bättre. Tillsammans formar vi framtidens vård och gör det omöjliga möjligt.

Årets deltagare 2023

Gruppbild.jpg

20 juni – Johan Sundelöf, överläkare på palliativt centrum

Johan har arbetat med palliativ vård sedan 2003, det vill säga den vård som ges till patienter och närstående när det inte längre är möjligt att bota en sjukdom, och sjukdomstillståndet förr eller senare kommer att leda till döden. Hans program handlar om döden, men också om livet. För trots allt är det mest av allt livet – att känna sig levande så länge man lever – som obotligt sjuka människor ägnar sig åt, ända fram tills det är dags att dö.

27 juni – Ida Fredriksson, undersköterska plastik- och käkkirurgiavdelningen

Idas avsnitt handlar om yrkesstolthet – stoltheten över att vara undersköterska. ”Jag får ofta frågan om jag inte ska byta jobb. Jag älskar mitt jobb. Varför skulle jag vilja byta?”

4 juli – Anders Wanhainen, professor och överläkare i kärlkirurgi

Anders berättar om arbetet för att utveckla kärlkirurgin på Akademiska till ett internationellt ledande aortacentrum. Uppsala har inte lika många patienter eller lika stora biobanker som konkurrenterna i London, Paris och Milano, så det gäller att hitta på andra sätt att vara bättre.

11 juli – Ellinore Svensson, dietist och biträdande avdelningschef dietistmottagningen

Många har en ganska vag uppfattning om vad dietister egentligen gör. I sitt program berättar Ellinore hur det är att arbeta som dietist och bli definierad utifrån sin titel, men också om hur viktigt det är att alla inom vården arbetar med nutrition, oavsett profession.

18 juli – Mattias Paulsson, biträdande chefsapotekare

Mattias berättar om arbetet som apotekare och om vilken enorm betydelse som läkemedel har inom dagens vård.

25 juli – Lisa Lindgren, socionom, klinisk doktorand och sexolog

Med sitt program vill Lisa göra fler medvetna om sexualitetens betydelse för människors välbefinnande.

1 augusti – Jarl Hellman, överläkare och diabetesansvarig

Akademiska sjukhuset hör sedan lång tid tillbaka till de allra främsta sjukhusen i landet när det gäller klinisk vård, utveckling och forskning inom diabetes. I sitt program berättar Jarl om det arbete som ligger bakom sjukhusets ledande position, och om sin egen något krokiga väg till läkaryrket.

8 augusti – Lena Mattsson, avdelningschef för geriatriska akutvårdsavdelningen

Förra året utsågs Lena till landets bästa chef inom vård och omsorg. I sitt program berättar hon om hur det kom sig att hon blev chef, och om hur hon själv tycker att en bra ledare ska vara.

15 augusti – Klara Lithammer, forskningssjuksköterska inom kvinnosjukvård och barnsjukvård samt FOSA-samordnare

Som forskningssjuksköterska stödjer Klara Lithammer de studier som pågår inom hennes verksamheter, det vill säga inom barn- och kvinnosjukvården. Det är en yrkesroll som får mindre uppmärksamhet än många andra inom vården, men den är mycket viktig för att vården ska kunna fortsätta utvecklas.

22 augusti – Kazal Hawez, läkare akutsjukvård

Kazal är kurd och har varit peshmerga i krig. Hon 26 år när hon kom till Sverige. Hon lärde sig snabbt språket och läste in de ämnen som krävdes för att komma in på läkarprogrammet. I sitt avsnitt berättar hon om sin bakgrund och hur den påverkar hennes sätt att ta sig an de utmaningar som akutsjukvården står inför. 

Sommar på Akademiska