Handledarutbildning

Kvinnlig sjuksköterska.
Handledarutbildning

Vid Akademiska sjukhuset är handledarutbildning obligatorisk för ST-läkare, huvudhandledare, och för handledare för ST-läkare som gör sidotjänstgöring i verksamheten.

Handledarutbildningen omfattar två delkurser, som genomförs i anslutning till varandra - under samma kursvecka - men kan sökas fristående från varandra:

Beskrivning av kurskrav

Handledarutbildning: Kunskap om regelverk för ST

  • Omfattning: ½-1 dag
  • Förmiddagen riktar sig till både ST-läkare, huvudhandledare och handledare som gör sidotjänstgöring i verksamheten.
  • Eftermiddagen riktar sig enbart till ST-läkare och deras huvudhandledare. Då ges möjlighet till arbete med det individuella utbildningsprogrammet, i datasal, med övergripande ST-studierektor på plats för hjälp med frågor. Om ST-läkare anmäler sig till kursdagen som helhet, ges möjlighet för dennes huvudhandledare att ansluta under eftermiddagen utan extra kostnad (och utan att huvudhandledaren behöver göra någon formell kursanmälan). På samma sätt kan ST-läkare ansluta under eftermiddagen vid kurstillfälle som huvudhandledare har anmält sig till.
  • ST-läkare går med fördel den här kursen så tidigt som möjligt under sin ST

Handledarutbildning: Pedagogisk handledarutbildning

  • Omfattning: två heldagar
  • Kursen genomförs i grupper som består antingen av ST-läkare eller av handledare

Anmälan