Färdighetsträning

Genom att träna kliniska färdigheter på modeller i stället för på patienter ökar tryggheten både för personalen och patienterna.

Vi tillhandahåller ett stort antal olika modeller, verksamheterna håller själv med handledare. Saknar ni egen handledare har vi kontaktuppgifter till personer som kan handleda inom olika moment. Ni avtalar då direkt med handledaren om ersättning.

Vi erbjuder färdighetsträning inom flera områden, såsom:

  • Infarter- PVK, artärpunktion, subcutan venport, CVK, etc
  • Luftvägar - intubation, svåra luftvägar, trachestomivård, etc
  • Specifik omvårdnad - Kateter, venprov, sond, injektioner, blodtryck
  • Undersökning och behandling - suturering, lumbal punktion, knäpunktion, epiduralpunktion

Kontakta oss om ni har behov av färdighetsträning, även inom andra områden än ovanstående.