Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Medarbetare

Per Enblad

Per Enblad är professor i Neurokirurgi vid Uppsala universitet och
chef för Neuro- intensivvårds- avdelningen – NIVA på Akademiska sjukhuset. Per Enblads kliniska specialområden är neurointensivvård, neurotrauma och neurovaskulär kirurg.

 

Lars Hillered

Lars Hillered är professor i Neurokemi vid Uppsala universitet och överläkare i klinisk neurokemi vid Akademiska sjukhuset. Lars specialområden är neurokemisk diagnostik inom neurointensivvården samt basal och klinisk hjärnskadeforskning.