Regional MDK njurcancer

Multidisciplinär konferens (MDK) hålls via länk en gång per vecka med representation av urolog, onkolog, uroradiolog samt i förekommande fall patolog. Varje klinik ansvarar för sina patienter och konferensen är öppen för kliniker/enheter i Uppsala Örebroregionen.

Konferensen hålls måndagar kl.16.00 – ca 16.15 varje vecka året om, om inget annat meddelas.

Anmälan ska vara koordinatorn tillhanda senast fredag klockan 10:00 veckan före konferensen om radiologi, och i förekommande fall patologi, ska hinna eftergranskas.

Den primära kontaktvägen går via strukturerad anmälan till koordinatorn för MDK. Denna samt relevant journaldokumentation (inkl ev röntgen- och PAD-svar) skickas till koordinatorn för den regionala MDK:n via fax:

Faxnummer: 018-509531

Eftergranskning av PAD

Preparat som ska eftergranskas skickas tillsammans med kopia av anmälan (inkl. frågeställning) till: Verksamhetsområde patologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala. Faxnummer: 018-553354

Eftergranskning av röntgenbilder

Anmälande sjukhus ansvarar för att röntgenbilder länkas och röntgensvar faxas senast fredag klockan 10:00 veckan före konferensen.

Koordinatorn i Uppsala ansvarar för att skriva demonstrationsremiss för de undersökningar som specificerats i anmälan.

Verksamhetsområde radiologi, Akademiska sjukhuset
Fax: 018-551152, Telefon: 018-6114726

Uppkoppling sker via uppringning av MDK-ansvarig uroradiolog i Uppsala.